Login
Somtoday
Slide background

Remedial teachers

Een leerling met leerproblemen krijgt op het Sophianum niet alleen in de les speciale aandacht. Onze school kent ook het fenomeen remedial teaching (RT).
 

Vanuit de basisschool wordt er al aangegeven dat leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Hier houden wij natuurlijk als school voor voortgezet onderwijs rekening mee en proberen de lijn die op de basischool is ingezet voort te zetten. De mentor of de docentenvergadering kan remedial teaching adviseren, wanneer een leerling problemen blijkt te ondervinden bij het studeren.

De remedial teacher probeert via gesprekken en tests erachter te komen waar de problemen zich precies voordoen. Dat is geen eenvoudige zaak. Leerproblemen kunnen divers van aard zijn.

Is duidelijk op welk gebied de uitval zich voordoet, dan stelt de remedial teacher een handelingsplan op. Door middel van gericht oefenmateriaal, aanwijzingen voor de vakdocent, en/of individuele begeleiding is in samenwerking aan deze uitval iets te doen. Daarnaast moet er voortdurend overleg zijn tussen remedial teacher, mentor en afdelingsleider en via hen met de ouders. Kan ook door de remedial teacher geen oorzaak aangegeven worden voor de slechte vorderingen, dan moet hulp buiten de school gezocht worden.

Remedial teaching in het voortgezet onderwijs heeft een andere vorm dan RT in het basisonderwijs.In het basisonderwijs is het mogelijk dat een remedial teacher een heel jaar lang met een kind aan de slag gaat. In het voortgezet onderwijs heeft de remedial teacher een andere functie. Hij werkt kortdurend (hooguit 6 weken) met de leerling en in nauwe samenwerking met de vakdocent aan het probleem.

De remedial teachers worden aangestuurd door de ondersteuningscoördinator die samen met deze docenten handelingsplannen en hulptrajecten uitzet.

Een belangrijke opdracht voor de remedial teacher is, om samen met de leerlingen die dyslectisch zijn, de dyslexiepas in te vullen. De dyslexieverklaring en de hierbij aangegeven aandachtspunten gelden hierbij als uitgangspunt. Van belang is uiteraard dat wat de leerling zelf zou willen. Hij is uiteindelijk de deskundige die precies kan aangeven waar hij behoefte en/of ondersteuning bij nodig heeft. Het dyslexieprotocol (schooljaar 2020-2021) is op te vragen via de remedial teachers of zorgspecialist.
 

Op het Sophianum zijn twee remedial teachers: dhr. T. Gulpen en mevr. S. Sieler.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ook in Vaals een afd...
Lees meer
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage