Login
Somtoday
Slide background

Decaan

Leerlingen, ouders, mentoren en teamleiders worden bij de profiel-/niveaukeuzes en studiekeuze bijgestaan door de decanen.


Op het Sophianum is een drietal decanen werkzaam.
Mevr. van der Schoot (vmbo)
Mevr. Nijnens (mavo)
Dhr. Verwey (havo/vwo).


Het kiezen van een profiel en naderhand het kiezen van een vervolgopleiding is niet iets wat je zo maar eventjes doet. Het dienen zorgvuldig overwogen stappen te zijn. We praten liever van een keuzeproces. Het is de taak van de decanen om leerlingen, ouders en mentoren te adviseren en te begeleiden bij dit proces. Hierbij moet vooral de zelfstandigheid van de leerling worden gestimuleerd. De decanen werken in nauw overleg met de mentoren, teamleiders en de vakdocenten, zodat de leerling en zijn ouders zo goed mogelijk kunnen worden geadviseerd.

In verband met de profielkeuze geeft de mentor in 2 vmbo/mavo, 3 vmbo/mavo, 3 vwo en 3 havo en de bovenbouw van havo/vwo keuzebegeleidingslessen in de studieles.  De decanen organiseren verder excursies en informatieavonden voor de leerlingen en de ouders. Daarnaast voeren de decanen individuele gesprekken met leerlingen en ouders en verstrekken zij het meest recente  informatiemateriaal over opleidingen en werkzaamheden.

De decanen onderhouden contacten met deskundigen buiten de school, bijvoorbeeld om de leerlingen van de keuzeklassen tests te laten maken. Ook worden regelmatig leerlingen in contact gebracht met oud-leerlingen die over hun eigen ervaringen met de vervolgopleidingen vertellen. Maar de leerlingen worden ook gestimuleerd om er zelfstandig op uit te gaan, de open dagen en de andere voorlichtingsactiviteiten van de vervolgopleidingen te bezoeken en eens deel te nemen aan een meeloopdag om zichzelf een realistisch beeld te vormen van hun mogelijke toekomstige opleiding.

De decanen verstrekken tevens informatie over de Tegemoetkoming in de studiekosten, de Studiefinanciering en andere onderwerpen die direct samenhangen met de Studie-en Beroepskeuze.

Hot news

Grootse reunie tijdens jubileumjaar

Op 19 maart aanstaande trappen we het jubileumjaar af. We vieren dan dat er in deze regio al 175 jaar middelbaar onderwijs gegeven wordt. Eén van de activiteiten die we gaan organiseren, is een grote reü...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Grootse reunie tijdens jubileumjaar

Op 19 maart aanstaande trappen we het jubileumjaar af. We vieren dan dat er in deze regio al 175 jaar middelbaar onderwijs gegeven wordt. Eén van de activiteiten die we gaan organiseren, is een grote reünie! Deze vindt p...
Lees meer
Hot news

Grootse reunie tijdens jubileumjaar

Op 19 maart aanstaande trappen we het jubileumjaar af. We vieren dan dat er in deze regio al 175 jaar middelbaar onderwijs gegeven wordt. Eén van de activiteiten die we...
Lees meer
Foto
Kalender

February 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Grootse reunie tijdens jubileumjaar

Op 19 maart aanstaande trappen we het jubileumjaar af. We vieren dan dat er in deze regio al 175 jaar middelbaar onderwijs gegeven wordt. Eén van de activiteiten die we...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage