Login
Somtoday
Slide background

Loopbaan

Vanaf leerjaar 1 wordt er gewerkt op havo niveau. Het brugklastype voor de havist heet de havo/mavo brugklas, afgekort met HM. Direct in de brugklas wordt er naast het opdoen van nieuwe kennis bij de (nieuwe) vakken veel aandacht besteed aan vaardigheden die nodig zijn om succesvol de havo-tijd te doorlopen en voorbereid te zijn op de bovenbouw. .
 

In leerjaar 3 wordt er richting de profielen voorgesorteer. Dit is een eerste stap in de begeleiding op de profielkeuze die in leerjaar 3 wordt gemaakt voor het vervolg in de bovenbouw. Onder begeleiding van de mentoren en de decaan worden alle leerlingen geïnformeerd over de mogelijkheden van de profielen en vakken die kunnen worden gekozen en bijbehorende vervolgopleidingen.
 

In havo 4 start de leerling in een van de onderstaande vier profielen, die overeenkomen met specifieke studie- en beroepsrichtingen.

· Economie & Maatschappij (E&M)
· Cultuur & Maatschappij (C&M)
· Natuur & Gezondheid (N&G)
· Natuur & Techniek (N&T)
 

In havo 4 en 5 werken de leerlingen aan het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) waarin alle schoolexamenonderdelen zijn beschreven waar de leerling aan moet voldoen om het schoolexamen succesvol te kunnen afronden. Omdat wij excellentie en opstroom willen stimuleren, kunnen leerlingen in havo 4 in de eerste periode gebruik maken van een versneld vaktraject. Hierbij krijgt de leerling de mogelijkheid om in havo 4 een of meerdere examenvakken van het PTA af te sluiten en eindexamen te doen in het betreffende vak. Ook kan een leerling een aanvraag doen om een of meerdere vakken op vwo-niveau af te sluiten.
 

Naast het behalen van een diploma is de voorbereiding op de keuze voor een vervolgopleiding het inhoudelijk belangrijkste onderdeel in de bovenbouw. Voor deze studie- en loopbaanoriëntatie worden verschillende activiteiten op en buiten school georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: individuele loopbaangesprekken met de mentor en de decaan, informatiebijeenkomsten, meet and greets met oud-leerlingen en samenwerking met hogescholen bij de begeleiding van profielwerkstukken
 

 

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

December 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Twee keer`Proef het Sophianum'

Op maandag 28 en dinsdag 29 november vindt "Proef het Sophianum" plaats. Twee avonden waarbij leerlingen en ouders goed kennis kunnen maken met onze school. Deze avonden komen in de plaats van onze regulie...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Twee keer`Proef het Sophianum'

Op maandag 28 en dinsdag 29 november vindt "Proef het Sophianum" plaats. Twee avonden waarbij leerlingen en ouders goed kennis kunnen maken met onze school. Deze avonden komen in de plaats van onze reguliere Open Dag. Basissc...
Lees meer
Kalender

December 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Twee keer`Proef het Sophianum'

Op maandag 28 en dinsdag 29 november vindt "Proef het Sophianum" plaats. Twee avonden waarbij leerlingen en ouders goed kennis kunnen maken met onze school. Deze avo...
Lees meer
Foto
Kalender

December 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Twee keer`Proef het Sophianum'

Op maandag 28 en dinsdag 29 november vindt "Proef het Sophianum" plaats. Twee avonden waarbij leerlingen en ouders goed kennis kunnen maken met onze school. Deze avo...
Lees meer
Foto
Kalender

December 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage