Login
Somtoday
Slide background

Over de havo

Missie
Het competent maken van onze havisten voor
de vervolgopleiding in het hbo en het vwo.


Visie
1.De docent is naast expert ook coach!
De leerling leert actief op school in de
klas, samen, met en van elkaar .
Er is interactie tussen leerling en docent.
Leerling en docent staan dicht naast elkaar
in het leerproces. Leerling krijgt feedback.


2.Samenhang zichtbaar maken!
Onderwijs sluit aan op de
belevingswereld, ontwikkeling,
belangstelling, motivatie en
vervolgopleiding van de leerling.
Verbinding tussen het schoolse en
buitenschoolse leren .
Van mono vakken naar samenwerking
binnen domeinen.


3.Op maat! Uitblinken mag!
Het Onderwijsaanbod is gericht op het
cognitieve, creatieve en sociaal
emotionele.
Realistische leerervaringen, waarbij
succeservaringen en verantwoordelijkheid
nemen van belang is.
Flexibel examineren is mogelijk.


4.Intervisie!
Docenten leren van elkaar en werken nog
gerichter aan de eigen ontwikkeling.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "Ger van de bieb" kende iedereen. De...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "Ger van de bieb" kende iedereen. De oud-leerlingen zien...
Lees meer
Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "...
Lees meer
Foto
Kalender

May 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage