Login
Somtoday
Slide background

Over de havo

Missie
Het competent maken van onze havisten voor
de vervolgopleiding in het hbo en het vwo.


Visie
1.De docent is naast expert ook coach!
De leerling leert actief op school in de
klas, samen, met en van elkaar .
Er is interactie tussen leerling en docent.
Leerling en docent staan dicht naast elkaar
in het leerproces. Leerling krijgt feedback.


2.Samenhang zichtbaar maken!
Onderwijs sluit aan op de
belevingswereld, ontwikkeling,
belangstelling, motivatie en
vervolgopleiding van de leerling.
Verbinding tussen het schoolse en
buitenschoolse leren .
Van mono vakken naar samenwerking
binnen domeinen.


3.Op maat! Uitblinken mag!
Het Onderwijsaanbod is gericht op het
cognitieve, creatieve en sociaal
emotionele.
Realistische leerervaringen, waarbij
succeservaringen en verantwoordelijkheid
nemen van belang is.
Flexibel examineren is mogelijk.


4.Intervisie!
Docenten leren van elkaar en werken nog
gerichter aan de eigen ontwikkeling.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Hot news

Sophianum moleculair de beste!

De afgelopen maanden hebben leerlingen van 4HAVO/VWO van het Sophianum, het Bernardinuscollege en het Graaf Huyn College gewerkt aan een O&O opdracht omtrent moleculaire gastronomie. Sylvian van Elmbt, docente o...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Sophianum moleculair de beste!

De afgelopen maanden hebben leerlingen van 4HAVO/VWO van het Sophianum, het Bernardinuscollege en het Graaf Huyn College gewerkt aan een O&O opdracht omtrent moleculaire gastronomie. Sylvian van Elmbt, docente op het VISTA college ...
Lees meer
Hot news

Sophianum moleculair de beste!

De afgelopen maanden hebben leerlingen van 4HAVO/VWO van het Sophianum, het Bernardinuscollege en het Graaf Huyn College gewerkt aan een O&O opdracht omtrent moleculaire g...
Lees meer
Foto
Kalender

December 2023

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum moleculair de beste!

De afgelopen maanden hebben leerlingen van 4HAVO/VWO van het Sophianum, het Bernardinuscollege en het Graaf Huyn College gewerkt aan een O&O opdracht omtrent moleculaire g...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage