Login
Somtoday
Slide background

Over de havo

Missie
Het competent maken van onze havisten voor
de vervolgopleiding in het hbo en het vwo.


Visie
1.De docent is naast expert ook coach!
De leerling leert actief op school in de
klas, samen, met en van elkaar .
Er is interactie tussen leerling en docent.
Leerling en docent staan dicht naast elkaar
in het leerproces. Leerling krijgt feedback.


2.Samenhang zichtbaar maken!
Onderwijs sluit aan op de
belevingswereld, ontwikkeling,
belangstelling, motivatie en
vervolgopleiding van de leerling.
Verbinding tussen het schoolse en
buitenschoolse leren .
Van mono vakken naar samenwerking
binnen domeinen.


3.Op maat! Uitblinken mag!
Het Onderwijsaanbod is gericht op het
cognitieve, creatieve en sociaal
emotionele.
Realistische leerervaringen, waarbij
succeservaringen en verantwoordelijkheid
nemen van belang is.
Flexibel examineren is mogelijk.


4.Intervisie!
Docenten leren van elkaar en werken nog
gerichter aan de eigen ontwikkeling.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Hot news

Plensbui krijgt leerlingen niet klein

Vrijdag 21 april jl. vond de traditionele aankomstceremonie plaats voor onze examenleerlingen. Wat hadden ze allemaal hun best gedaan om er op hun mooist uit te zien. Het toegestroomde publiek genoot met volle teuge...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Plensbui krijgt leerlingen niet klein

Vrijdag 21 april jl. vond de traditionele aankomstceremonie plaats voor onze examenleerlingen. Wat hadden ze allemaal hun best gedaan om er op hun mooist uit te zien. Het toegestroomde publiek genoot met volle teugen van alle mooie aut...
Lees meer
Hot news

Plensbui krijgt leerlingen niet klein

Vrijdag 21 april jl. vond de traditionele aankomstceremonie plaats voor onze examenleerlingen. Wat hadden ze allemaal hun best gedaan om er op hun mooist uit te zien. Het toeg...
Lees meer
Foto
Kalender

May 2023

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Plensbui krijgt leerlingen niet klein

Vrijdag 21 april jl. vond de traditionele aankomstceremonie plaats voor onze examenleerlingen. Wat hadden ze allemaal hun best gedaan om er op hun mooist uit te zien. Het toeg...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage