Login
Somtoday
Slide background

Over de havo

Missie
Het competent maken van onze havisten voor
de vervolgopleiding in het hbo en het vwo.


Visie
1.De docent is naast expert ook coach!
De leerling leert actief op school in de
klas, samen, met en van elkaar .
Er is interactie tussen leerling en docent.
Leerling en docent staan dicht naast elkaar
in het leerproces. Leerling krijgt feedback.


2.Samenhang zichtbaar maken!
Onderwijs sluit aan op de
belevingswereld, ontwikkeling,
belangstelling, motivatie en
vervolgopleiding van de leerling.
Verbinding tussen het schoolse en
buitenschoolse leren .
Van mono vakken naar samenwerking
binnen domeinen.


3.Op maat! Uitblinken mag!
Het Onderwijsaanbod is gericht op het
cognitieve, creatieve en sociaal
emotionele.
Realistische leerervaringen, waarbij
succeservaringen en verantwoordelijkheid
nemen van belang is.
Flexibel examineren is mogelijk.


4.Intervisie!
Docenten leren van elkaar en werken nog
gerichter aan de eigen ontwikkeling.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

January 2023

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Verkeersveiligheid en tractors: POAH!

In het kader van de campagne “Goed gezien” van de LLTB kregen maandag 12 december jl. alle brugklassers een les in verkeersveiligheid door meer dan 20 agrariërs. Op de parkeerplaats naast klimhal Ro...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Verkeersveiligheid en tractors: POAH!

In het kader van de campagne “Goed gezien” van de LLTB kregen maandag 12 december jl. alle brugklassers een les in verkeersveiligheid door meer dan 20 agrariërs. Op de parkeerplaats naast klimhal Rocca stonden grote vo...
Lees meer
Kalender

January 2023

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Verkeersveiligheid en tractors: POAH!

In het kader van de campagne “Goed gezien” van de LLTB kregen maandag 12 december jl. alle brugklassers een les in verkeersveiligheid door meer dan 20 agrarië...
Lees meer
Foto
Kalender

January 2023

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Verkeersveiligheid en tractors: POAH!

In het kader van de campagne “Goed gezien” van de LLTB kregen maandag 12 december jl. alle brugklassers een les in verkeersveiligheid door meer dan 20 agrarië...
Lees meer
Foto
Kalender

January 2023

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage