Login
Somtoday
Slide background

Over het vmbo

De lesstructuur
Binnen het vmbo wordt er gewerkt met een vaste lesopbouw. Vijf stappen zorgen voor een gestructureerd begin van de les, waarbij er aandacht is voor de voorkennis, leerdoelen, instructie, lesdoelen en reflectie. Naast de vaste structuur is er aandacht voor differentiatie op niveau, tempo en vakkenkeuze. Op deze manier kan elke leerling op zijn/haar tempo en niveau werken aan de lesstof.

 

Coaching en zorg

Binnen het vmbo zijn er coachende mentoren voor elke klas. De coachende mentor heeft 1x per week (of 1x per 2 weken) een gesprek met elke leerling van zijn/haar klas. De coachende mentor onderhoudt ook nauw contact met ouders en vakdocenten. Binnen deze gesprekken wordt er aandacht besteed aan executieve vaardigheden, resultaten en het welbevinden van de leerling. De persoonlijke aandacht zorgt voor een open sfeer, waarbij er in een veilige omgeving kan worden gewerkt.

 

Positief leerklimaat
Binnen het vmbo willen wij zorg dragen voor een positief en veilig leerklimaat, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. In de klaslokalen hangen de leefregels van het vmbo op. Deze zijn  door leerlingen en docenten samen opgesteld. Samen zorgen wij ervoor dat iedereen een fijne tijd op het Sophianum heeft.
 

PTO / PTA
Binnen leerjaar 1 en 2 van het vmbo werken we met een Programma van Toetsing en Overhoring (PTO). In het PTO staan de toetsen aangegeven die meetellen bij de bevordering naar het volgende leerjaar. Per periode zijn er maximaal 2 toetsen per vak. Dit zijn zogenaamde summatieve toetsen. Daarnaast zijn er ook formatieve toetsen. Deze tellen niet mee, maar zijn bedoeld om te testen of je de leerstof begrijpt en om te kijken waar je nog hulp bij nodig hebt. In leerjaar 3 en 4 hebben wij een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staan de toetsen aangegeven die meetellen voor het examen. Ook hier hebben we het systeem van summatieve en formatieve toetsen.


Dienstverlening en Producten
Tijdens DVPR maken de leerlingen kennis met het beroepsgerichte programma van de school. In leerjaar 1 en 2 is dit 3 uur per week. In leerjaar 3 en 4 is dit 12 of 14 uur. Bij DVPR ben is de leerling vooral praktisch bezig op allerlei gebieden (zorg en welzijn, techniek, handel en administratie). Daarnaast zijn er ook keuzemodules. Zo wordt de leerling goed voorbereid op de toekomst op de vervolgopleiding.
 

Talent & Passie
Het doel van dit vak is om de leerlingen hun talenten en passies te laten ontdekken. De leerlingen kunnen kiezen aan welk project ze willen werken. Deze projecten worden gekozen op basis van interesses van de leerlingen. De projecten zijn zeer divers, zodat er voor de leerlingen ook iets te kiezen valt. De leerlingen werken individueel of in groepjes aan een project.
 

LOB
Leerlingen worden geholpen bij keuzes voor profielen, vervolgopleiding en carrière. Dit heet loopbaanoriëntatie en -begeleiding, of LOB. Coachende mentoren, docenten DVPR en decaan begeleiden de leerlingen, zodat ze straks na het vmbo een goede en bewuste keuze kunnen maken m.b.t. hun vervolgopleiding.

 

Learnbeat en Studyflow
De leerlingen in leerjaar 1 en 2 werken bij enkele vakken met het online leerplatform Learnbeat. Ze gebruiken hiervoor hun laptop. Dit is een platform waarbinnen leerlingen opdrachten kunnen maken op eigen tempo en niveau. Studyflow is vooral bedoeld om rekenen en Nederlands op eigen niveau en tempo te oefenen. Leerlingen doen dit ook op hun laptop.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

June 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA College. Gelegen in de directe nabijheid van M...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA College. Gelegen in de directe nabijheid van Maastricht Aachen Air...
Lees meer
Kalender

June 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA Colleg...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA Colleg...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage