Login
Somtoday
Slide background

Over het vmbo

De lesstructuur
Binnen het vmbo wordt er gewerkt met een vaste lesopbouw. Vijf stappen zorgen voor een gestructureerd begin van de les, waarbij er aandacht is voor de voorkennis, leerdoelen, instructie, lesdoelen en reflectie. Naast de vaste structuur is er aandacht voor differentiatie op niveau, tempo en vakkenkeuze. Op deze manier kan elke leerling op zijn/haar tempo en niveau werken aan de lesstof.

 

Flexrooster

Naast de basislessen die elke leerling volgt, heeft iedere leerling keuzemogelijkheden voor extra uitleg bij vakken, is er extra verdieping mogelijk en kan zelfs een extra vak gevolgd worden tijdens de flexlessen. Leerlingen schrijven zichzelf, of met hulp van vakdocent/mentor, in voor deze lessen. Doel van deze lessen is om leerlingen meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces. 

 

Coaching en zorg

Binnen het vmbo zijn er mentoren voor elke klas. De mentor heeft regelmatig een gesprek met elke leerling van zijn/haar klas. De mentor onderhoudt ook nauw contact met ouders en vakdocenten. Binnen deze gesprekken wordt er aandacht besteed aan welbevinden, vaardigheden en resultaten van de leerling. De persoonlijke aandacht zorgt voor een open sfeer, waarbij er in een veilige omgeving kan worden gewerkt.

 

Positief leerklimaat
Binnen het vmbo willen wij zorg dragen voor een positief en veilig leerklimaat, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. In de klaslokalen hangen de leefregels van het vmbo op. Deze zijn door leerlingen en docenten samen opgesteld. Samen zorgen wij ervoor dat iedereen een fijne tijd op het Sophianum heeft.
 

PTO / PTA
Binnen leerjaar 1 en 2 van het vmbo werken we met een Programma van Toetsing en Ontwikkeling (PTO). In het PTO staan de toetsen aangegeven die meetellen bij de bevordering naar het volgende leerjaar. Per periode zijn er maximaal 2 toetsen per vak. Dit zijn zogenaamde summatieve toetsen. Daarnaast zijn er ook formatieve toetsen. Deze tellen niet mee, maar zijn bedoeld om te testen of je de leerstof begrijpt en om te kijken waar je nog hulp bij nodig hebt. In leerjaar 3 en 4 hebben wij een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staan de toetsen aangegeven die meetellen voor het examen. Ook hier hebben we het systeem van summatieve en formatieve toetsen.


Dienstverlening en Producten
Tijdens DVPR maken de leerlingen kennis met het beroepsgerichte programma van de school. In leerjaar 1 en 2 is dit 3 uur per week. In leerjaar 3 en 4 is dit 12 of 14 uur. Bij DVPR ben is de leerling vooral praktisch bezig op allerlei gebieden (zorg en welzijn, techniek, handel en administratie). Daarnaast zijn er ook keuzemodules. Zo wordt de leerling goed voorbereid op de toekomst op de vervolgopleiding.


LOB
Leerlingen worden geholpen bij keuzes voor profielen, vervolgopleiding en carrière. Dit heet loopbaanoriëntatie en -begeleiding, of LOB. Mentoren, docenten DVPR en decaan begeleiden de leerlingen, zodat ze straks na het vmbo een goede en bewuste keuze kunnen maken m.b.t. hun vervolgopleiding.

 

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ook in Vaals een afd...
Lees meer
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage