Slide background

Over de mavo

Aan het einde van het schooljaar 2012-2013 is op schoolniveau besloten om een aparte TL-kolom te gaan creëeren en deze de naam mavo-XL te geven. Het vormen van een aparte mavo-kolom biedt de kans een opleiding in te richten toegespitst op de specifieke TL-leerling en zijn/haar behoeften en wensen. Om het algemeen vormend en theoretisch karakter nog meer te benadrukken is er ook voor gekozen om voor de nieuwe kolom de naam Mavo te gebruiken.

De toevoeging XL moet aangeven dat de nieuwe kolom niet alleen voor een diploma opleidt,  maar de leerlingen ook binnen het reguliere curriculum een aantal extra’s meegeeft. De extra’s moeten de leerlingen uitdagen en meer ruimte bieden voor maatwerk. Deze extra’s kunnen gevonden worden in een goede doorstroom naar de havo, een goede voorbereiding op het mbo of extra aandacht voor techniek en bèta vakken.

De docenten van de mavo-kolom bieden een uitdagende, motiverende, dynamische en veilige leeromgeving voor de TL-leerling met grenzeloze ambitie. Met het vmbo-TL diploma, waar de mavo-XL aan ten grondslag ligt, wordt een goede basis gelegd om door te stromen naar de havo of het mbo. 
 

De leerlingen worden in de onderbouw uitgedaagd doordat het niveau verhoogd is. Ze werken namelijk op tl/havo-niveau. In leerjaar 3 en 4 staat het vak Skills ingeroosterd. Leerlingen die in een vroeg stadium al weten dat ze de havo willen volgen na de mavo-XL, worden in de zogenaamde XL-klas geplaatst.

Leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken krijgen ondersteuningslessen. Deze worden gegeven door vakdocenten. Er wordt door de mentoren geinventariseerd welke behoeften er leven bij de leerlingen, waardoor hier gericht op ingespeeld kan worden.

Communicatie is een belangrijk speerpunt in de mavo-kolom. De docenten, mentoren en teamleider houden korte lijntjes. De positionering van de mavo-XL, dicht bij elkaar in de nieuwe vleugel, draagt hier aan bij. Middels de Mavo Memo worden ouders regelmatig op de hoogte gehouden van onderwijskundige ontwikkelingen en andere zaken. Leerlingen en ouders hebben inspraak in een leerlingenplatform en een ouderplatform.

In het leerlingenplatform zitten 15 leerlingen die meepraten over alles wat er binnen de mavo-XL speelt. Er vinden minimaal 5 bijeenkomsten per jaar plaats. De agenda wordt door de leerlingen bepaald. In het ouderplatform zitten 10 ouders. Zij hebben 4 bijeenkomsten per jaar, waarbij de ouders de te bespreken punten aangeven.

Opbrengstgericht werken is binnen de mavo-XL inmiddels gemeengoed geworden. Dit houdt in dat de docenten middels lesbezoeken bij elkaar en feedback proberen de lessen naar een nog hoger niveau te tillen.
 

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer auto's dan gewoonlijk bij school en...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer auto's dan gewoonlijk bij school en de meeste leerlinge...
Lees meer
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage