Login
Somtoday
Slide background

Over de mavo

De mavo-XL leidt niet alleen op voor een diploma, maar geeft de leerlingen binnen het reguliere curriculum een aantal extra’s mee. In 2018 is de mavo-XL in de onderbouw gestart met het BVO-principe: basis, verdieping en onderzoek. Tevens staat het vak onderzoek twee uur per week op het lesrooster.

Het wekelijkse taal– en rekenuur zorgt ervoor dat alle leerlingen aan het eind van hun opleiding het juiste referentieniveau, zoals vastgesteld door SLO, beheersen. De docenten van de mavo bieden een uitdagende, motiverende, dynamische en veilige leeromgeving voor de TL-leerling met grenzeloze ambitie.
 

Iedere leerling heeft per 2 á 3 weken een individueel coachingsgesprek met zijn coach. Leerlingen met problemen worden gericht geholpen d.m.v. training en maatwerk. De coach houdt niet alleen het welbevinden van de leerling in de gaten, maar bewaakt ook de voortgang van de resultaten en de stappen die de leerling maakt in het kader van zijn keuze voor een vervolgopleiding.
 

Communicatie is een belangrijk speerpunt in de mavo-kolom. De docenten, coaches en teamleider houden de lijntjes kort. Middels de Mavo Memo worden ouders regelmatig op de hoogte gehouden van onderwijskundige ontwikkelingen en andere zaken.

Leerlingen en ouders hebben inspraak in een leerlingenpanel en een ouderplatform en worden betrokken bij de onderwijsvernieuwing en hebben de mogelijkheid om ideeën en verbeteringen in te brengen. In het leerlingenpanel zitten 11 leerlingen uit alle leerjaren die meepraten over alles wat er binnen de mavo-XL speelt. Er vinden minimaal 5 bijeenkomsten per jaar plaats. In het ouderplatform zitten 10 ouders. Zij hebben 4 bijeenkomsten per jaar, waarbij de ouders de te bespreken punten aangeven.

Opbrengstgericht werken is binnen de mavo-XL inmiddels gemeengoed geworden. Dit houdt in dat de docenten middels lesbezoeken bij elkaar en feedback proberen de lessen naar een nog hoger niveau te tillen. Elkaar aanspreken hoort bij de open cultuur die op Sophianum heerst.

Kalender

June 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA College. Gelegen in de directe nabijheid van M...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA College. Gelegen in de directe nabijheid van Maastricht Aachen Air...
Lees meer
Kalender

June 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA Colleg...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA Colleg...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage