Slide background

Jeugd- en jongerenwerkers

De jeugd – en jongerenwerkers van Trajekt vinden steeds meer hun weg naar Sophianum.
 

De samenwerking met deze jeugd – en jongerenwerkers wordt steeds intensiever doordat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van bestaande structuren en faciliteiten (zowel van school als van het welzijnswerk). Samenwerking betekent in dit kader een duidelijke meerwaarde voor beide partijen. Jongerenwerkers zijn inmiddels al behoorlijk geïntegreerd in het schoolgebeuren (bijv. tijdens de introductie- en activiteitenweken en Sophie Rocks) en bezoeken regelmatig de school tijdens de pauzes.

De algemene doelstellingen van het jongerenwerk zijn de volgende:

  • Voorkomen, beperken en terugdringen van risicogedrag van leerlingen. Ondersteunen van leerlingen in hun groeiproces naar volwassenheid.

  • Het stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen en het bevorderen van de integratie van leerlingen binnen Sophianum

  • Het opstarten van projecten om preventief en curatief thema`s (multi-problemen, trends) aan te pakken.

De jongerenwerker zal vooral aandacht hebben voor risicoleerlingen. Veel leerlingen hebben in verschillende opzichten behoefte aan extra ondersteuning. De school biedt deze leerlingen natuurlijk ook steun en begeleiding, maar de jongerenwerker kan deze leerlingen op een laagdrempelige manier benaderen en deze leerlingen ondersteunen door middel van bijvoorbeeld recreatieve en/of educatieve activiteiten.

De jongerenwerker kan laagdrempelig werken, omdat het machtsspel geen rol speelt. De docent geeft immers cijfers en kan straf uitdelen. De jongerenwerker is een relatieve buitenstaander. Hij maakt op een of andere manier deel uit van de school, maar staat er ook in zeker zin ook buiten. Dat biedt veiligheid en nodigt uit tot vertrouwen.

Doelgroepen waar de jongerenwerkers o.a. mee aan de slag kunnen, zijn: onruststokers, thuisblijvers, jonge mantelzorgers, hangjongeren, stille en eenzame jongeren, leerlingen die worden gepest, pesters, allochtone leerlingen, leerlingen die veiligheid zoeken, meelopers, criminele jongeren, drugs / alcohol gebruikende jongeren  en grensoverschrijdende jongeren.

Er is regelmatig overleg tussen Sophianum en jongerenwerkers. Het jeugd- en jongerenwerkers maken deel uit van het preventieteam. 

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

March 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Technasiumdag: divers, leuk en leerzaam!

Op woensdag 13 maart jl. werd de jaarlijkse Technasiumdag georganiseerd voor de leerlingen van 2HAVO en 2VWO. Nieuw dit jaar was dat er een onderdeel van het programma buiten school plaatsvond. Leerlingen deden opdr...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Technasiumdag: divers, leuk en leerzaam!

Op woensdag 13 maart jl. werd de jaarlijkse Technasiumdag georganiseerd voor de leerlingen van 2HAVO en 2VWO. Nieuw dit jaar was dat er een onderdeel van het programma buiten school plaatsvond. Leerlingen deden opdrachten en spellen bi...
Lees meer
Kalender

March 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Technasiumdag: divers, leuk en leerzaam!

Op woensdag 13 maart jl. werd de jaarlijkse Technasiumdag georganiseerd voor de leerlingen van 2HAVO en 2VWO. Nieuw dit jaar was dat er een onderdeel van het programma buiten ...
Lees meer
Foto
Kalender

March 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Technasiumdag: divers, leuk en leerzaam!

Op woensdag 13 maart jl. werd de jaarlijkse Technasiumdag georganiseerd voor de leerlingen van 2HAVO en 2VWO. Nieuw dit jaar was dat er een onderdeel van het programma buiten ...
Lees meer
Foto
Kalender

March 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage