Slide background

Decaan

Leerlingen, ouders, mentoren en teamleiders worden bij de profiel-/niveaukeuzes en studiekeuze bijgestaan door de decaan. De decaan van het Sophianum is mevrouw Essers.

Het kiezen van een profiel en naderhand het kiezen van een vervolgopleiding is niet iets wat je zo maar eventjes doet. Het dienen zorgvuldig overwogen stappen te zijn. We praten liever van een keuzeproces. Het is de taak van de decaan om leerlingen, ouders en mentoren te adviseren en te begeleiden bij dit proces. Hierbij moet vooral de zelfstandigheid van de leerling worden gestimuleerd. De decaan werkt in nauw overleg met de mentoren, teamleiders en de vakdocenten, zodat de leerling en zijn ouders zo goed mogelijk kunnen worden geadviseerd.

In verband met de profielkeuze geeft de mentor in 2 vmbo/maxo xl, 3 vmbo/mavo xl, 3 vwo en 3 havo en de bovenbouw van havo/vwo keuzebegeleidingslessen in de studieles.  De decaan organiseert verder excursies en informatieavonden voor de leerlingen en de ouders. Daarnaast voert de decaan individuele gesprekken met leerlingen en ouders en verstrekt zij het meest recente  informatiemateriaal over opleidingen en werkzaamheden.

De decaan heeft eigen websites, voor het vmbo/mavo en voor havo/vwo. De leerlingen kunnen er zoekprogramma's over opleidingen vinden. Via de websites van de opleidingen kunnen leerlingen er info opvragen en zich aanmelden voor een open dag of meeloopdag. De keuzes en de profielen kunnen op de portals worden ingevuld. Ook de ouders kunnen er inloggen voor informatie en om een afspraak te maken met de decaan.

De decaan onderhoudt contacten met deskundigen buiten de school, bijvoorbeeld om de leerlingen van de keuzeklassen tests te laten maken. Ook worden regelmatig leerlingen in contact gebracht met oud-leerlingen die over hun eigen ervaringen met de vervolgopleidingen vertellen. Maar de leerlingen worden ook gestimuleerd om er zelfstandig op uit te gaan, de open dagen en de andere voorlichtingsactiviteiten van de vervolgopleidingen te bezoeken en eens deel te nemen aan een meeloopdag om zichzelf een realistisch beeld te vormen van hun mogelijke toekomstige opleiding.

De schooldecaan verstrekt tevens informatie over de Tegemoetkoming in de studiekosten, de Studiefinanciering en andere onderwerpen die direct samenhangen met de Studie-en Beroepskeuze.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer auto's dan gewoonlijk bij school en...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer auto's dan gewoonlijk bij school en de meeste leerlinge...
Lees meer
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage