Login
Somtoday

Visie en missie

Het Sophianum is een brede scholengemeenschap in het Heuvelland in Zuid-Limburg. Mede vanwege demografische krimp in de regio vervult het Sophianum een regionale functie in het behoud van voortgezet onderwijs in de omliggende landelijke gemeenten.

Wij vinden het daarom van belang om een breed onderwijsaanbod te kunnen aanbieden: van vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg (mavo), havo, vwo tot en met gymnasium. Om dit aanbod toekomstbestendig te kunnen blijven aanbieden wordt een steeds meer toenemende mate van flexibiliteit verwacht. Zowel in onderwijsvormen, zoals onder andere maatwerktrajecten, als ook in personeelsbeleid, faciliteiten en financiën.

Het is onze ambitie om onze leerlingen te vormen tot zelfbewuste, zelfstandige mensen, klaar voor de wereld van vandaag en van morgen. Onze missie is het creëren van een omgeving waarin we deze ambitie verwezenlijken om de leerlingen voor te bereiden op hun toekomst in het vervolgonderwijs en actieve participatie in een internationaal georiënteerde samenleving.

Bovenstaande verwezenlijken wij door het aanbieden van:
· een veilige, zorgzame leer-en leefomgeving
· een succesvol onderwijsaanbod
· verbinding met de maatschappij

Hiermee doen wij recht aan de basis van het onderwijs, waaruit onze school is voortgekomen. Deze stamt uit de traditie van de zusterorde van de Sacre Coeur, die in 1848 begon met het geven van onderwijs. Het gedachtegoed van onze school vindt daarom zijn oorsprong in het motto van Sophie Barat, de oprichtster van deze orde.

Gevraagd naar de bron waar zij haar motivatie vandaan haalde om elke dag klaar te staan voor de leerlingen, antwoordde zij: “Al was het maar voor één kind.” Binnen onze professionele organisatie koesteren wij onze familiale omgang en collegialiteit en hechten wij belang aan openheid en transparantie. Onze communicatielijnen zijn daarom kort en duidelijk voor alle personeelsleden en leerlingen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en spreken elkaar aan op wat goed is en wat beter kan. Hierdoor werken wij voortdurend aan het (onderwijs)aanbod dat het beste past bij de behoefte van onze leerlingen.

Deze missie is de basis voor onze visie, voortvloeiend uit de beleidsvisie van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), waar het Sophianum deel uitmaakt van de regio Zuidoost.

Bij de vormgeving van ons onderwijs hanteren we de onderstaande uitgangspunten.
· We creëren een leerklimaat waarbij wederzijdse betrokkenheid essentieel is.
· We houden in ons aanbod van kennis en bijbehorende vaardigheden rekening met de competenties en talenten van de individuele leerling.
· We bieden binnen en buiten het reguliere curriculum uitdaging aan onze leerlingen.
· We bieden een divers aanbod van binnen-en buitenschoolse leerervaringen, waarin leerlingen en alle betrokken personeelsleden met en ook van elkaar leren.

Voor ons personeel betekent dit:
· dat elk lid van het onderwijzend personeel in staat is om in te spelen op verschillen in competenties en talenten van elke individuele leerling;
· dat elk lid van het onderwijzend personeel zich schoolt aan de hand van zijn persoonlijke behoeften en de onderwijsontwikkelingen binnen de kolom;
· dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de uitvoering, begeleiding en ondersteuning van het gehele onderwijsproces.

Vertaald naar de organisatie:
· draagt elke kolom de verantwoordelijkheid voor de invulling en begeleiding van het eigen onderwijs;
· wordt er een grote mate van flexibiliteit en innovativiteit verwacht, om het onderwijs op onze school toekomstbestendig te kunnen blijven aanbieden.

Download het schoolplan hier.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ook in Vaals een afd...
Lees meer
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage