Login
Somtoday
Slide background

International Stream

Vind je het leuk om talen te leren?
Vind je het leuk om mensen uit andere landen te leren kennen?
Wil je graag meedoen aan projecten met buitenlandse scholen?
Wil je meer weten van de wereld om je heen?
Heb je belangstelling voor een studie of baan met een buitenlandse component?

 

Dan is de International Stream iets voor jou!

Wat we van jou verwachten:
Extra activiteiten die je klasgenoten in Nederland doen, doe jij vaak in het buitenland dus:

 • Je doet mee aan uitwisselingen.
 • Je doet mee aan ELvis projecten of Erasmus+ projecten die de school aanbiedt.
 • In bovenbouw mavo, havo en vwo kun je werkervaring of maatschappelijke stage in het buitenland doen.
 • In bovenbouw vwo doe je mee met modules die met internationale zaken te maken hebben.
 • Je doet externe taalexamens en/of een examen Global Perspectives (Cambridge International Examinations). Welke talen je met een extern examen afsluit hangt af van het schooltype.
 • In elk geval houdt je een portfolio bij van alle dingen die je op "internationaal gebied" hebt gedaan.

Hiermee krijg je, aan het eind van je loopbaan op het Sophianum, een extra certificaat dat je kan helpen bij de vervolgopleiding of studie van je keuze binnen te komen. Het is dus belangrijk dat je, op het moment dat je keuzes kunt maken, kiest voor activiteiten/zaken die in je portfolio kunnen komen te staan en op basis waarvan we je een certificaat kunnen geven dat laat zien wat je allemaal tijdens je loopbaan aan het Sophianum hebt gedaan op internationaal gebied.
 

Wat je van ons kunt verwachten:

 • Je krijgt voorrang bij inschrijving op uitwisselingen in de bovenbouw vwo en havo.
 • Je krijgt ook voorrang bij de inschrijving voor modules (vwo) en andere internationale activiteiten zoals MaS in Senegal
 • Waar mogelijk kun je een tijdje (max. 4 weken) in een school in het buitenland meelopen, onderzoek doen of gewoon samenwerken met nieuwe vrienden om op die manier je horizon te verbreden…
 • Je krijgt een extra certificaat als je je diploma gehaald hebt, waarop staat wat je allemaal gedaan hebt.

Wie kan hieraan meedoen?
(Voorlopig) VWO leerlingen die meer willen dan ‘alleen’ een diploma:

 • Huidige 2e-jaars leerlingen (alle afgesloten moderne vreemde talen kunnen ook extern worden getoetst)

Mavo en havo hebben aangegeven om te beginnen met de voorbereidingen om in het schooljaar 2017-2018 leerlingen in klas 2 hiervoor te kunnen laten kiezen.
 

Kosten
We kunnen dit helaas niet betalen uit het gewone budget. De kosten van de examens zijn voor rekening van jou/je ouders. De examenkosten kunnen in één keer betaald worden, of met een kleine meerprijs in twee of drie termijnen. De overige activiteiten, zoals uitwisselingen en buitenlandse reizen zijn onderdeel van het ‘normale’ keuzeprogramma voor iedereen en zullen tegen kostprijs aangeboden worden.

Meer informatie?
​​Informatiefolder voor ouders

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georganiseerd - door de docenten voor de leerlin...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georganiseerd - door de docenten voor de leerlingen. De afgelopen...
Lees meer
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georgani...
Lees meer
Foto
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georgani...
Lees meer
Foto
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage