Login
Somtoday
Slide background

ELvis

ELvis: EuroLink virtual international school

In het schooljaar 2008-2009 is gestart met ELvis, samen met onze ELpartnership collega’s. Intussen zijn er 3 ELvis projecten met Europese subsidie achter de rug en is men bezig met een Erasmus+ project over het aanleren van Internationale vaardigheden (ISITPGC). Onder leiding van de Universiteit van Hull (GB) maken leerlingen van het Sophianum samen met onze Duitse, Waalse, Noorse en Italiaanse partnerscholen een e-boek waarmee leerlingen internationale vaardigheden kunnen verwerven.

Het Sophianum heeft ook twee Erasmus+ projecten voor docenten, een project over leerlingen die extra begeleiding nodig hebben en een job shadowing project waarbij docenten van onze school een week meedraaien op de school in Lecce of Utebo. Deze Erasmus+ projecten worden gesubsidieerd door EPnuffic. 
 

ELvis projecten uit de laatste jaren
In de afgelopen jaren hebben er 3 ELvis concerten plaatsgevonden in Enger (D), Gulpen en Freigericht (D). Er worden voorbereidingen getroffen voor een groot concert in Enger in het voorjaar van 2018, waarbij hopelijk een extra school uit Engeland aansluit en ook onze partnerschool Good Hope School uit Hong Kong.
 

Daarnaast zijn er twee videoprojecten gerealiseerd. Het eerste project, "From Bell to Bell" (schooljaar 2014-2015), laat een dag zien uit het schoolleven in Noorwegen, België, Duitsland, Engeland, Nederland en Italië. In het schooljaar 2016-17 volgde een project over migranten in en naar Europa. Leerlingen uit Duitsland, België, Spanje, Nederland en Italië hebben interviews gehouden met vluchtelingen die wonen in hun omgeving en een 4-tal videofilms gemaakt die laten zien wat het inhoudt om huis en haard te verlaten en in een andere omgeving een bestaan op te bouwen.
 

Basisprincipes voor alle ELvisprojecten zijn:

  • Onderzoekgestuurd leren door docenten en leerlingen; kennis wordt niet (alleen)  geconsumeerd, maar ook gecreëerd.

  • Docenten faciliteren het leerproces.

  • Docenten en leerlingen leren beiden en krijgen daarvoor erkenning.

  • Alle belanghebbenden zijn betrokkenen; er is een overeenkomst getekend door de betrokken schoolleidingen.

  • Gedeeld leiderschap – ondersteund door een ‘dagelijks bestuur’, bestaande uit een docent, een schoolleider en een onafhankelijk adviseur.

  • Mobiliteit voor leerlingen in de vorm van uitwisselingen en bijeenkomsten. Docenten scholen bij door in andere scholen met collega’s mee te lopen, te overleggen en van elkaar te leren.

  • Sommige scholen zijn Elosscholen; alle scholen delen de Eloswaarden.

  • Langdurige samenwerking; niet slechts een 2-jarig project.

  • De projecten die gedaan worden zijn onderdeel van het lesprogramma en geen extra werk voor docenten en leerlingen!


Ambities voor de toekomst
ELvis zoekt sponsoren om de activiteiten en het onderzoek in de toekomst te kunnen blijven financieren. Voor Europese subsidies (die alleen voor personeel kunnen worden ingezet) worden de eisen steeds hoger. Nationale subsidies, die voor leerlingen kunnen worden gebruikt, worden met het jaar minder en moeilijker te verkrijgen. Wellicht kunt u helpen. Neem dan contact op met dhr. Venderbos (EL partnership coördinator).

 

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georganiseerd - door de docenten voor de leerlin...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georganiseerd - door de docenten voor de leerlingen. De afgelopen...
Lees meer
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georgani...
Lees meer
Foto
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georgani...
Lees meer
Foto
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage