Login
Somtoday
Slide background

ELOS

ELOS:  Grensverleggend onderwijs
Elos is een internationale leerroute voor scholen in het Nederlands voorgezet onderwijs die tot doel heeft leerlingen optimaal voor te bereiden op een internationaal georiënteerde toekomst.

Een school wordt door het EPnuffic en het Elos Netwerk Nederland erkend als Elos-school wanneer de school:

  • in daartoe gekozen schooltypen leerlingen de mogelijkheid geeft zich voor te bereiden op een Elos-certificaat

  • hiervoor gebruik maakt van een stevig internationaal scholennetwerk met duurzaam karakter

  • ​relevante informele en non-formele internationale leerervaringen van leerlingen opneemt in de Elos-kwalificaties van de leerling en deze beoordeelt en erkent; de school hoeft deze ervaringen niet te organiseren.

 

Het Sophianum heeft bewust voor Elos gekozen
Binnen de gewone lessen en projecten wordt meer dan gemiddeld aandacht aan Europa en de wereld geschonken. Leerlingen zijn immers niet alleen Limburgers of Nederlanders. Ze krijgen nu - en in de toekomst nog veel meer - te maken met Europa en de rest van de wereld. We praten dan niet alleen over de Europese Unie, maar ook over continenten buiten Europa politieke en economische systemen en uiteraard over kennis van vreemde talen.

Binnen de vakken (talen en zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer) komen steeds meer internationale thema's aan bod. Bij uitwisselingen is het tegenwoordig vanzelfsprekend dat leerlingen werken aan opdrachten en daarvoor een beoordeling krijgen. Bij de talen wordt binnen de les zoveel mogelijk Engels, Frans of Duits gesproken en bereiden leerlingen bijvoorbeeld ook reizen (Berlijn/Londen) of uitwisselingen voor. Ze maken portfolio’s, presentaties en verslagen. Taal in de praktijk doe je op tijdens een uitwisseling of buitenlandse stage. Bovendien kun je internationaal erkende taalcertificaten behalen via Anglia Exams, Goethe Examen en DELF Scolaire.

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw komt het grenzeloos leren volgens de Elos richtlijnen regelmatig aan bod. Leerlingen van de bovenbouw  kunnen hun stage in het - nabije - buitenland doen. Deze mogelijkheden worden steeds meer uitgebreid, want er werken straks meer mensen over de grens of bij internationale bedrijven dan je nu voor mogelijk houdt. Ook vanuit een Nederlands bedrijf ga je steeds meer naar het buitenland of kom je hier in contact met buitenlandse collega’s of klanten. De wereld is vaak kleiner dan je denkt.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

December 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Twee keer`Proef het Sophianum'

Op maandag 28 en dinsdag 29 november vindt "Proef het Sophianum" plaats. Twee avonden waarbij leerlingen en ouders goed kennis kunnen maken met onze school. Deze avonden komen in de plaats van onze regulie...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Twee keer`Proef het Sophianum'

Op maandag 28 en dinsdag 29 november vindt "Proef het Sophianum" plaats. Twee avonden waarbij leerlingen en ouders goed kennis kunnen maken met onze school. Deze avonden komen in de plaats van onze reguliere Open Dag. Basissc...
Lees meer
Kalender

December 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Twee keer`Proef het Sophianum'

Op maandag 28 en dinsdag 29 november vindt "Proef het Sophianum" plaats. Twee avonden waarbij leerlingen en ouders goed kennis kunnen maken met onze school. Deze avo...
Lees meer
Foto
Kalender

December 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Twee keer`Proef het Sophianum'

Op maandag 28 en dinsdag 29 november vindt "Proef het Sophianum" plaats. Twee avonden waarbij leerlingen en ouders goed kennis kunnen maken met onze school. Deze avo...
Lees meer
Foto
Kalender

December 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage