Slide background

Pilot brugklas

Leerjaar 1 van vmbo-MiX is dit schooljaar gestart met een aantal nieuwe vakken. Deze vakken zijn gebaseerd op het idee dat alle leerlingen uniek zijn en alle leerlingen hun eigen talenten, passies, werktempo en werkniveau hebben.
 

Talent en passie
Het doel van dit vak is om de leerlingen hun talenten en passies te laten ontdekken. De leerlingen kunnen kiezen aan welk project ze willen werken. Deze projecten worden gekozen op basis van interesses van de leerlingen. De projecten zijn zeer divers, zodat er voor de leerlingen ook iets te kiezen valt. De leerlingen werken individueel of in groepjes aan een project.
 

Maatwerkuur
Het doel van het maatwerkuur is om leerlingen de mogelijkheid te geven om extra aandacht te besteden aan vakken, waar ze meer moeite mee hebben. Leerlingen zijn immers heel verschillend. Tijdens het maatwerkuur kan de leerling aangeven waar hij behoefte aan heeft, maar het kan ook zijn dat vakdocenten aangeven waar een leerling nog extra ondersteuning nodig heeft.
 

Coach-uur
Tijdens het coach-uur worden gesprekken individueel dan wel in groepjes met de mentor gevoerd, deze gesprekken kunnen zeer verschillend van aard zijn. Leerlingen kunnen ook een gesprek aanvragen als ze daar behoefte aan hebben. Het doel van de gesprekken is vooral gericht op het welbevinden van het kind.
 

Dienstverlening & Producten
Tijdens DVPR maken de leerlingen kennis met het beroepsgerichte programma van de school.
 

LOB
Leerlingen worden geholpen bij keuzes voor profielen, vervolgopleiding en carrière. Dit heet loopbaanoriëntatie en -begeleiding, of LOB. Mentoren, docenten DVPR en decaan begeleiden de leerlingen, zodat ze straks na het vmbo een goede en bewuste keuze kunnen maken m.b.t. hun vervolgopleiding.


Learnbeat en Studyflow
De leerlingen van de brugklas werken bij enkele vakken met het online leerplatform Learnbeat, Ze gebruiken hiervoor hun iPad. Dit is een platform waarbinnen leerlingen opdrachten kunnen maken op eigen tempo en niveau. Studyflow is vooral bedoeld om rekenen en Nederlands op eigen niveau en tempo te oefenen, leerlingen doen dit ook op hun iPad.

Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer auto's dan gewoonlijk bij school en...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer auto's dan gewoonlijk bij school en de meeste leerlinge...
Lees meer
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage