Login
Somtoday
Slide background

Flexrooster

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 wordt er vmbo-breed (dus vmbo én mavo) gewerkt worden met het zogenaamde flexmodel.

Het conventionele lesrooster is losgelaten en het flexrooster is hiervoor in de plaats gekomen. Het behouden van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod is het uitgangspunt. De komende jaren wordt er ingezet op werken in kernteams, streven we naar multi-inzetbare docenten en bepalen leerlingen steeds meer de invulling van hun onderwijstijd. We streven naar een duurzame verandering en nemen daar de komende jaren dan ook de tijd voor.

Tussen nu en 2024 wordt de focus geleidelijk verlegd om te komen tot twee kernteams, bestaande uit multi-inzetbare docenten met een professionele attitude die vmbo-breed inzetbaar zijn.


Flexmodel
Het flexmodel is een vorm om onderwijs anders te organiseren. Het flexmodel creëert een andere dagindeling en genereert ‘vrije ruimte’. Een aantal belangrijke kernpunten hierbij:


· Flexibele didactiek (vraag- en aanbodgestuurd)
· Andere tijdindeling (35-70 minuten – flexrooster)
· Flexibele groepsgroottes
· Keuzevrijheid (leerlingen zijn deels vrij in het kiezen van wat ze leren)
· Anders leren (gepersonaliseerder leren en zelfwerkzaamheid)
· Vaardigheden docent (kunnen coachen van leerlingen)
· Begeleiding (huis- en schoolwerk maken op school)
· Reflectie (feedback geven op het onderwijsproces van leerlingen)


Er is sprake van een duidelijke structuur voor leerlingen en er is onderwijskundige zorg voor de leerlingen. Een aantal zaken valt op:

· Na elke les is er een pauze;
· Leerlingen hebben vaklessen en flexuren;
· Er zijn minder leswisselingen gedurende de dag;
· De school is niet later uit dan 14:50 uur;
· De docent heeft minder klassen op een dag.
 

Niet alle flexuren zijn verplicht. Leerlingen maken in samenspraak met de coach een keuze uit het aanbod van flexuren. Leerlingen moeten voor het eind van de week in het registratiesysteem hun keuzes aangeven. Daarnaast kunnen vakdocenten bij de coach aangeven dat de leerling een verplicht vakflexuur moet bijwonen.

Hot news

Wat je weten moet over het cabaret

De voorbereidingen voor "Parels & Diamanten" zijn in volle gang. De eerste repetites zijn inmiddels gestart, na de spetterende aftrap op 9 september jl. in het Theater aan 't Vrijthof in Maastricht...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Wat je weten moet over het cabaret

De voorbereidingen voor "Parels & Diamanten" zijn in volle gang. De eerste repetites zijn inmiddels gestart, na de spetterende aftrap op 9 september jl. in het Theater aan 't Vrijthof in Maastricht. De voorstellingen ...
Lees meer
Hot news

Wat je weten moet over het cabaret

De voorbereidingen voor "Parels & Diamanten" zijn in volle gang. De eerste repetites zijn inmiddels gestart, na de spetterende aftrap op 9 september jl. in het T...
Lees meer
Foto
Kalender

September 2023

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Wat je weten moet over het cabaret

De voorbereidingen voor "Parels & Diamanten" zijn in volle gang. De eerste repetites zijn inmiddels gestart, na de spetterende aftrap op 9 september jl. in het T...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage