Login
Somtoday
Slide background

Flexrooster

Er wordt vmbo-breed (dus vmbo én mavo) gewerk met het zogenaamde flexmodel.

Het conventionele lesrooster is losgelaten en het flexrooster is hiervoor in de plaats gekomen. Het behouden van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod is het uitgangspunt. De komende jaren wordt er ingezet op werken in kernteams, streven we naar multi-inzetbare docenten en bepalen leerlingen steeds meer de invulling van hun onderwijstijd. We streven naar een duurzame verandering en nemen daar de komende jaren dan ook de tijd voor.


Flexmodel
Het flexmodel is een vorm om onderwijs anders te organiseren. Het flexmodel creëert een andere dagindeling en genereert ‘vrije ruimte’. Een aantal belangrijke kernpunten hierbij:


· Flexibele didactiek (vraag- en aanbodgestuurd)
· Andere tijdindeling (35-70 minuten – flexrooster)
· Flexibele groepsgroottes
· Keuzevrijheid (leerlingen zijn deels vrij in het kiezen van wat ze leren)
· Anders leren (gepersonaliseerder leren en zelfwerkzaamheid)
· Vaardigheden docent (kunnen coachen van leerlingen)
· Begeleiding (huis- en schoolwerk maken op school)
· Reflectie (feedback geven op het onderwijsproces van leerlingen)


Er is sprake van een duidelijke structuur voor leerlingen en er is onderwijskundige zorg voor de leerlingen. Een aantal zaken valt op:

· Na elke les is er een pauze;
· Leerlingen hebben vaklessen en flexuren;
· Er zijn minder leswisselingen gedurende de dag;
· De docent heeft minder klassen op een dag.
 

Niet alle flexuren zijn verplicht. Leerlingen maken in samenspraak met de mentor een keuze uit het aanbod van flexuren. Leerlingen moeten voor het eind van de week in het registratiesysteem hun keuzes aangeven. Daarnaast kunnen vakdocenten bij de mentor aangeven dat de leerling een verplicht vakflexuur moet bijwonen.

Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen vallen. De handen gaan naar beneden, het ak...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen vallen. De handen gaan naar beneden, het akkoord klinkt. Een br...
Lees meer
Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen val...
Lees meer
Foto
Kalender

April 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen val...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage