Login
Somtoday
Slide background

Flexrooster

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zal er vmbo-breed (dus vmbo én mavo) gewerkt worden met het zogenaamde flexmodel.

Het conventionele lesrooster wordt losgelaten en het flexrooster komt hiervoor in de plaats. Het behouden van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod is het uitgangspunt. De komende jaren wordt er ingezet op werken in kernteams, streven we naar multi-inzetbare docenten en bepalen leerlingen steeds meer de invulling van hun onderwijstijd. We streven naar een duurzame verandering en nemen daar de komende jaren dan ook de tijd voor.

Tussen nu en 2024 wordt de focus geleidelijk verlegd om te komen tot twee kernteams, bestaande uit multi-inzetbare docenten met een professionele attitude die vmbo-breed inzetbaar zijn.


Flexmodel
Het flexmodel is een vorm om onderwijs anders te organiseren. Het flexmodel creëert een andere dagindeling en genereert ‘vrije ruimte’. Een aantal belangrijke kernpunten hierbij:


· Flexibele didactiek (vraag- en aanbodgestuurd)
· Andere tijdindeling (35-70 minuten – flexrooster)
· Flexibele groepsgroottes
· Keuzevrijheid (leerlingen zijn deels vrij in het kiezen van wat ze leren)
· Anders leren (gepersonaliseerder leren en zelfwerkzaamheid)
· Vaardigheden docent (kunnen coachen van leerlingen)
· Begeleiding (huis- en schoolwerk maken op school)
· Reflectie (feedback geven op het onderwijsproces van leerlingen)


Er is sprake van een duidelijke structuur voor leerlingen en er is onderwijskundige zorg voor de leerlingen. Een aantal zaken valt op:

· Na elke les is er een pauze;
· Leerlingen hebben vaklessen en flexuren;
· Er zijn minder leswisselingen gedurende de dag;
· De school is niet later uit dan 14:50 uur;
· De docent heeft minder klassen op een dag.
 

Niet alle flexuren zijn verplicht. Leerlingen maken in samenspraak met de coach een keuze uit het aanbod van flexuren. Leerlingen moeten voor het eind van de week in het registratiesysteem hun keuzes aangeven. Daarnaast kunnen vakdocenten bij de coach aangeven dat de leerling een verplicht vakflexuur moet bijwonen.

Kalender

October 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum Ontmoet - nieuwe vlogserie!

Vandaag lanceren we de serie "Sophianum Ontmoet". Dhr. Mennen gaat elke week op bezoek bij een basisschool in de buurt. Nader kennismaken met de leerkrachten en de overgang basisonderwijs/voortgezet ond...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Sophianum Ontmoet - nieuwe vlogserie!

Vandaag lanceren we de serie "Sophianum Ontmoet". Dhr. Mennen gaat elke week op bezoek bij een basisschool in de buurt. Nader kennismaken met de leerkrachten en de overgang basisonderwijs/voortgezet onderwijs zo soepel mog...
Lees meer
Kalender

October 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum Ontmoet - nieuwe vlogserie!

Vandaag lanceren we de serie "Sophianum Ontmoet". Dhr. Mennen gaat elke week op bezoek bij een basisschool in de buurt. Nader kennismaken met de leerkrachten en d...
Lees meer
Foto
Kalender

October 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum Ontmoet - nieuwe vlogserie!

Vandaag lanceren we de serie "Sophianum Ontmoet". Dhr. Mennen gaat elke week op bezoek bij een basisschool in de buurt. Nader kennismaken met de leerkrachten en d...
Lees meer
Foto
Kalender

October 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage