Login
Somtoday
Slide background

VMBO en MAVO gaan voor FLEX

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zal er vmbo-breed (dus vmbo én mavo) gewerkt worden met het zogenaamde flexmodel.

Het conventionele lesrooster wordt losgelaten en het flexrooster komt hiervoor in de plaats. Het behouden van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod is het uitgangspunt. De komende jaren wordt er ingezet op werken in kernteams, streven we naar multi-inzetbare docenten en bepalen leerlingen steeds meer de invulling van hun onderwijstijd. We streven naar een duurzame verandering en nemen daar de komende jaren dan ook de tijd voor.

Tussen nu en 2024 wordt de focus geleidelijk verlegd om te komen tot twee kernteams, bestaande uit multi-inzetbare docenten met een professionele attitude die vmbo-breed inzetbaar zijn.


Flexmodel
Het flexmodel is een vorm om onderwijs anders te organiseren. Het flexmodel creëert een andere dagindeling en genereert ‘vrije ruimte’. Een aantal belangrijke kernpunten hierbij zijn:

· Flexibele didactiek (vraag- en aanbodgestuurd)
· Andere tijdindeling (35-70 minuten – flexrooster)
· Flexibele groepsgroottes
· Keuzevrijheid (de leerlingen zijn deels vrij in het kiezen van wat ze leren)
· Anders leren (gepersonaliseerder leren en zelfwerkzaamheid)
· Vaardigheden docent (kunnen coachen van leerlingen)
· Begeleiding (huis- en schoolwerk maken op school)
· Reflectie (feedback geven op het onderwijsproces van leerlingen)


Er is sprake van een duidelijke structuur voor leerlingen en er is onderwijskundige zorg voor de leerlingen. Een aantal zaken valt direct op:

· Na elke les is er een pauze;
· Leerlingen hebben vaklessen en flexuren;
· Er zijn minder leswisselingen gedurende de dag;
· De docent heeft minder klassen op een dag.
 

Niet alle flexuren zijn verplicht. Leerlingen maken in samenspraak met de coach een keuze uit het aanbod van flexuren. Leerlingen moeten voor het eind van de week in het registratiesysteem hun keuzes aangeven. Daarnaast kunnen vakdocenten bij de coach aangeven dat de leerling een verplicht vakflexuur moet bijwonen.

Tijdens de Open Dag op zaterdag 6 februari kan er in de Q&A meer informatie ingewonnen worden over het flexrooster.

Kalender

July 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ook in Vaals een afd...
Lees meer
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage