Login
Somtoday
Slide background

Verbouwing gaat beginnen!

Na een lange periode van voorbereiding kunnen we eindelijk beginnen met de door ons zeer gewenste verbouwing van onze school. Na de verhuizing van de leerlingen van de locatie Nijswiller in 2016-2017 is intern gestart met het nadenken over een revitalisering van het gebouw in Gulpen. Deze revitalisering omvat drie onderdelen: het gebouw onderwijskundig toekomstbestendig maken, het verduurzamen van het gebouw en het aanpassen van de klimaatbeheersing in het gebouw.

Alle drie de genoemde onderdelen zullen de komende maanden gerealiseerd worden. Naast de verduurzaming en klimaatbeheersing is de basis voor de verbouwing van het Sophianum de transformatie van het huidige onderwijs naar een vorm van onderwijs die flexibeler en toekomstbestendig is, zodat wij ons aanbod als regioschool ook in de toekomst kunnen blijven aanbieden. De kernwaarden die het huidige onderwijs op Sophianum de goede naam in de regio geven, worden hierbij gehandhaafd. Deze manier van werken biedt ons de mogelijkheid om meer maatwerk voor onze leerlingen te leveren. Binnen alle onderwijskolommen is door de docententeams, mede in samenspraak met de leerlingen, nagedacht hoe dit het beste voor hun doelgroep kan worden gerealiseerd. In het vernieuwde gebouw zal iedere onderwijskolom daarbij een eigen herkenbare uitstraling en inrichting hebben.

We hebben ervoor gekozen om de verbouwing te laten plaatsvinden zonder het onderwijsproces stop te zetten. De gekozen aannemer heeft hier voldoende ervaring mee en er wordt tijdens de bouw rekening gehouden met specifieke perioden (zoals bijvoorbeeld toetsweken). De gehele bouwperiode bestaat uit vier fasen. De eerste fase start op 9 mei aanstaande, waarvoor de voorbereidingen op 2 mei starten. Deze fase zal volgens de planning afgerond zijn bij de start van het nieuwe schooljaar (2022-2023). Vanwege de aanstaande start van fase 1 van de verbouwing zullen een aantal ruimtes niet beschikbaar cq inzetbaar zijn. Om het fysieke onderwijs doorgang te laten vinden voor alle leerlingen die op school zijn gedurende de laatste maanden van het huidige schooljaar, worden alle overige beschikbare ruimtes voor onderwijsdoeleinden ingezet. Dit is ook terug te zien in het rooster in Somtoday. De eindexamenleerlingen concentreren zich op de afronding van het eindexamen, waarbij een aantal leerlingen dit schooljaar hun centrale examens op externe locaties zal maken. Zij hebben daarom geen last van de bouwwerkzaamheden.

De laatste bouwfase zal naar verwachting zijn afgerond bij de start van het schooljaar 2023-2024.
Samen met de aannemer zullen we de eventuele overlast zoveel mogelijk beperken. Ondanks de uitvoerige voorbereiding en planning zullen we ongetwijfeld onderweg met onverwachte gebeurtenissen te maken krijgen. Dit zal de komende tijd van iedereen (medewerkers, ouders, leerlingen) een grote mate van flexibiliteit vragen. We realiseren ons dat wij veel van onze collega’s en leerlingen vragen. Wij hopen dan ook op ieders begrip in deze, toch wel bijzondere, situatie.

U kunt de bouw via onze social mediakanalen en via onze website volgen en wij zullen u ook, indien nodig, direct informeren.

De komende maanden zullen spannend en uitdagend worden, maar daarna kunnen de leerlingen van het Heuvelland gebruikmaken van een modern, eigentijds onderwijsgebouw. We kijken er naar uit!
 

Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ook in Vaals een afd...
Lees meer
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage