Login
Somtoday
Slide background

13-1 Update n.a.v. persconferentie 12 januari

Op dinsdag 12 januari jl. is in de persconferentie gezegd dat de effecten van de lockdown zichtbaar worden, maar dat het aantal coronabesmettingen nog onvoldoende daalt. Het kabinet heeft besloten om de huidige lockdown ten minste 3 weken voort te zetten. Leerlingen (behalve de hieronder genoemde uitzonderingen) krijgen zeker tot en met 7 februari online les. De huidige maatregelen staan op de website van de rijksoverheid. Wat betekent dit voor onze leerlingen en onze school?

Online lessen
De leerlingen tot en met de voorexamenklassen volgen de lessen online. Dit verandert dus niet. De leerlingen krijgen zeker tot en met 7 februari online les.

Uitzonderingen
Enkele leerlingengroepen blijven wel op school onderwijs volgen. Dit is na de persconferentie van gisteravond niet gewijzigd. Voor de volgende leerlingen (in combinatie met de genoemde activiteiten) geldt dat zij wel naar school moeten komen:
· eindexamenleerlingen (voor fysieke lessen en PTA-toetsen);
· leerlingen uit het voorexamenjaar en vwo 4 voor PTA-toetsen;
· leerlingen uit het vmbo (voor fysieke praktijklessen);
· kwetsbare leerlingen en nieuwkomers (in overleg met de mentor).

Scholen zijn expliciet gevraagd om een maximale inspanning te leveren om voor examenleerlingen en de praktijklessen in het vmbo op school fysiek onderwijs te verzorgen. Vanwege de mogelijke uitval van docenten en toezichthouders, kan het voorkomen dat leerlingen uit de examenklassen en bij praktijklessen in het vmbo soms toch (gedeeltelijk) online les krijgen. We doen ons best om dit zo beperkt mogelijk te houden.

Afstand houden
In de persconferentie is gezegd: ‘uit voorzorg en waar dat kan, moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs die fysiek onderwijs krijgen anderhalve meter afstand gaan houden’. Leerlingen moeten zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden tot elkaar en tot volwassenen. Dit proberen we op korte termijn zo goed mogelijk te organiseren op school. Dit kost wat tijd en we vragen jullie begrip hiervoor. Praktisch betekent dit dat we o.a. moeten kijken naar de opstellingen in de klassen, de opstellingen bij toetsen en de organisatie van de praktijklessen. De teamleider van uw zoon/dochter zal u hierover informeren.

Toetsen en examens
De eerder aangekondigde aanpak van de eindexamens en de afname van PTA-toetsen in de bovenbouw blijft op dit moment van kracht. Mocht het zo zijn dat de overheid de aanpak aanpast, dan laten we dat zo snel mogelijk weten.

Zorgen
De lockdown heeft invloed op iedereen. Heb je als leerling ergens zorgen over? Blijf er niet mee rondlopen en neem contact op met de mentor.

Hygiëneregels
Om volledig te zijn nog één keer alle hygiëneregels op onze school:
· Regelmatig handen wassen en desinfecteren.
· Anderhalve meter afstand bewaren tot volwassenen en andere leerlingen.
· Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
· Mondkapje dragen buiten de lessituatie.
· Bij klachten: thuis blijven en laten testen. Gebruik bij twijfel de beslisboom om te zien wat te doen als ook een gezinslid/huisgenoot klachten heeft.

Testen en quarantaine
Wanneer een leerling géén klachten heeft maar wel mogelijk risico op een besmetting heeft gelopen kan er een test aangevraagd worden. Dus als een leerling bijvoorbeeld genoemd wordt in het bron- en contactonderzoek van de GGD. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven. Als een leerling een negatief testresultaat heeft dan wordt de leerling weer school verwacht. Tijdens de quarantaine volgt de leerling thuis online zijn lessen.

Bereikbaarheid school
Onze school is gesloten voor fysiek onderwijs, met uitzondering van de genoemde groepen leerlingen. Telefonisch en per e-mail zijn we bereikbaar.
· Beter- en ziekmeldingen via de receptie.
· Praktische vragen via de mentor van zoon/dochter.

We begrijpen dat de verlenging van de lockdown veel invloed heeft op al onze leerlingen en hun gezinnen. We zullen hier als school zo goed mogelijk op inspelen. Niet alleen door het verzorgen van zo goed mogelijk afstandsonderwijs, maar ook door bereikbaar te zijn voor leerlingen en ouders met vragen en zorgen. We vragen van leerlingen, ouders en al onze medewerkers om zich hier maximaal voor in te blijven zetten. Opnieuw onze oprechte dank hiervoor.

Als we de komende dagen extra informatie hebben, zullen we dit zo snel mogelijk laten weten.
 

Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ook in Vaals een afd...
Lees meer
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage