Login
Somtoday
Slide background

1-10 Update m.b.t. ventilatie

Landelijk is er een discussie over de eventuele rol van de ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus via aerosolen. Door minister Slob is het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht om de scholen te helpen de ventilatiesystemen te controleren en zo nodig op orde te krijgen. Het Sophianum heeft de ventilatie onlangs laten controleren door een erkende installateur. Onze school blijkt, op een enkele ruimte na, te voldoen aan de eisen, mits we continu ventileren. Daar waar uit de inventarisatie aandachtspunten naar voren zijn gekomen, worden deze inmiddels opgepakt.


In algemene zin kan ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van het coronavirus daadwerkelijk tegen te gaan. Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook voor scholen.


Los van het feit dat de relatie tussen ventilatie op scholen en de verspreiding van het coronavirus wetenschappelijk niet is aangetoond, blijft ventileren belangrijk voor het creëren van een gezonder binnenklimaat in de klas. Om te zorgen dat onze leerlingen in zo’n gezond mogelijk gebouw kunnen leren en werken, blijven we aandacht houden voor ventilatie en voor de hygiëneregels. We zorgen voor ventilatie in klaslokalen, maar ook in ruimten zoals de aula, gymzalen, mediatheek, etc.


De hygiëneregels op school blijven van kracht. Samen zijn we verantwoordelijk voor een zo laag mogelijk besmettingsrisico. Natuurlijk is het leerlingen en medewerkers toegestaan een mondkapje/gezichtsmasker te dragen als zij dit wensen.


Door de ramen en deuren vaak tot continue tegen elkaar open te zetten, wordt het wel kouder in de klassen. We zorgen ervoor dat de verwarming hoger gezet wordt in het gebouw, zodat warme lucht zich vermengt met de koudere lucht. We vragen leerlingen voldoende warm gekleed naar school te komen. Dat geldt ook voor medewerkers. Afhankelijk van het weer is het toegestaan om jassen te dragen in de klas.


We begrijpen dat we de komende tijd met veel praktische zaken rekening moeten houden in verband met de aanwezigheid van het coronavirus in onze samenleving. Dat is niet altijd fijn, maar door op school ons aan de regels te houden voor ventilatie en hygiëne zorgen we ervoor dat het risico op onze school zo klein mogelijk is. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ook in Vaals een afd...
Lees meer
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage