Login
Somtoday
Slide background

Samenwerking tussen technasia

Vier Limburgse technasia gaan samen met Zuyd Hogeschool werken aan een betere aansluiting op het bètatechnisch vervolgonderwijs in de regio. Maandag 23 oktober jl. werd deze samenwerking officieel bekrachtigd door het ondertekenen van een convenant met een looptijd van drie jaar. Hiermee stimuleren beide partijen de brede ontwikkeling van bètatalenten in Limburg. De deelnemende technasia zijn vooralsnog het Bernardinuscollege uit Heerlen, Sophianum uit Gulpen, Graaf Huyn College uit Geleen en Lyceum Schőndeln uit Roermond.
 

Het samenwerkingsverband sluit aan op de toenemende vraag naar hooggekwalificeerd, bètatechnisch talent in Limburg, onder meer op de Brightlandscampussen en bij bedrijven en zorginstellingen. De samenwerking wordt zo breed mogelijk ingestoken en heeft onder meer betrekking op begeleiding van opdrachten van technasiumleerlingen vanuit Zuyd Hogeschool. Het gaat hierbij om de meesterproef, de afsluitende opdracht die technasiumleerlingen uitvoeren in het examenjaar. Ook kan het thema docentprofessionalisering gezamenlijk worden opgepakt. Hieronder vallen bijvoorbeeld studiemiddagen, waar docenten van de technasia en Zuyd Hogeschool kennis en expertise uitwisselen. Daarnaast gaan beide partijen werken aan het aanbieden van een brede studie- en beroepsoriëntatie aan de technasiumleerlingen, zodat zij gerichter en gemotiveerder een studiekeuze maken.
 

Vanuit Zuyd zijn meerdere faculteiten betrokken bij de samenwerking: ICT, Bèta Sciences and Technology, Commercieel en Financieel Management, Management en Recht, Gezondheidszorg en Kunsten. De ondertekening van het convenant vormt de afsluiting van een gezamenlijke studiemiddag op het Business Intelligence & Smart Services Institute in Heerlen, waar de technasiumdocenten zijn meegenomen in de onderwijsvisie, het onderwijsaanbod en de organisatie van Zuyd. Op het programma stond onder meer een workshop, waarin de faculteit ICT liet zien hoe er op het hbo beoordeeld en geëvalueerd wordt.
 

Het convenant is ondertekend door de volgende personen: mevr. Sluiter (directeur Stichting Technasium), dhr. Princen (directeur faculteit ICT, namens Zuyd Hogeschool), dhr. Reumkens (onderwijsdirecteur atheneum Bernardinuscollege), dhr. Hupperetz (directeur Sophianum), dhr. Janssen (directeur Graaf Huyn College) en dhr. Menting (locatiedirecteur Lyceum Schöndeln).

Kalender

May 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "Ger van de bieb" kende iedereen. De...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "Ger van de bieb" kende iedereen. De oud-leerlingen zien...
Lees meer
Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "...
Lees meer
Foto
Kalender

May 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage