Login
Somtoday
Slide background

Mondkapjes dragen: dringend advies!

Vanaf maandag 5 oktober voor iedereen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een dringend advies om buiten de les een mondkapje te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Het dringende advies geldt ook voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs, waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.

Ook voor onze school zal daarom gelden dat wij alle leerlingen en medewerkers dringend verzoeken om op de gangen, de aula en in de pauzes een mondkapje te dragen. Tijdens de lessen geldt, dit verzoek niet behalve als de 1,5 metermaatregel tussen docent en leerling niet gewaarborgd kan worden (bijv. praktijklessen).


Mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona, maar kunnen wel bijdragen aan het voorkomen van besmettingen. Het is belangrijk dat de andere coronamaatregelen ook nageleefd worden.


Op school gelden de volgende maatregelen:
· We houden 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel onderling
· Er is een aparte fietsenstalling en ingang per kolom.
· Een goede hygiëne, zoals handen desinfecteren bij binnenkomst.
· Zoveel mogelijk rechts aanhouden in de gangen.
· Tafeltjes schoonmaken voor aanvang en na afloop van de les.


We hebben als school vooralsnog niet gekozen voor een mondkapjesplicht. Alvorens dit besluit te nemen wachten wij eerst o.a. het advies van onze medezeggenschapsraad af.


Het blijven voor ons allen onzekere tijden maar door goed op elkaar te letten en allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen kunnen we er samen voor zorgen dat het onderwijs voor onze leerlingen gewaarborgd blijft
Kalender

July 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Download foto`s diplomeringen

Op woensdag 21 en donderdag 22 juli vonden de diplomeringen plaats van onze geslaagde examenleerlinen. Ook dit jaar was er gekozen voor een `drive through`-parcours. Op onze social media zijn uitgebreide verslagen t...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Download foto`s diplomeringen

Op woensdag 21 en donderdag 22 juli vonden de diplomeringen plaats van onze geslaagde examenleerlinen. Ook dit jaar was er gekozen voor een `drive through`-parcours. Op onze social media zijn uitgebreide verslagen te lezen van deze sch...
Lees meer
Kalender

July 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Download foto`s diplomeringen

Op woensdag 21 en donderdag 22 juli vonden de diplomeringen plaats van onze geslaagde examenleerlinen. Ook dit jaar was er gekozen voor een `drive through`-parcours. Op onze s...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Download foto`s diplomeringen

Op woensdag 21 en donderdag 22 juli vonden de diplomeringen plaats van onze geslaagde examenleerlinen. Ook dit jaar was er gekozen voor een `drive through`-parcours. Op onze s...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage