Login
Somtoday
Slide background

Mondkapjes dragen: dringend advies!

Vanaf maandag 5 oktober voor iedereen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een dringend advies om buiten de les een mondkapje te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Het dringende advies geldt ook voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs, waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.

Ook voor onze school zal daarom gelden dat wij alle leerlingen en medewerkers dringend verzoeken om op de gangen, de aula en in de pauzes een mondkapje te dragen. Tijdens de lessen geldt, dit verzoek niet behalve als de 1,5 metermaatregel tussen docent en leerling niet gewaarborgd kan worden (bijv. praktijklessen).


Mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona, maar kunnen wel bijdragen aan het voorkomen van besmettingen. Het is belangrijk dat de andere coronamaatregelen ook nageleefd worden.


Op school gelden de volgende maatregelen:
· We houden 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel onderling
· Er is een aparte fietsenstalling en ingang per kolom.
· Een goede hygiëne, zoals handen desinfecteren bij binnenkomst.
· Zoveel mogelijk rechts aanhouden in de gangen.
· Tafeltjes schoonmaken voor aanvang en na afloop van de les.


We hebben als school vooralsnog niet gekozen voor een mondkapjesplicht. Alvorens dit besluit te nemen wachten wij eerst o.a. het advies van onze medezeggenschapsraad af.


Het blijven voor ons allen onzekere tijden maar door goed op elkaar te letten en allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen kunnen we er samen voor zorgen dat het onderwijs voor onze leerlingen gewaarborgd blijft
Kalender

December 2023

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum moleculair de beste!

De afgelopen maanden hebben leerlingen van 4HAVO/VWO van het Sophianum, het Bernardinuscollege en het Graaf Huyn College gewerkt aan een O&O opdracht omtrent moleculaire gastronomie. Sylvian van Elmbt, docente o...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Sophianum moleculair de beste!

De afgelopen maanden hebben leerlingen van 4HAVO/VWO van het Sophianum, het Bernardinuscollege en het Graaf Huyn College gewerkt aan een O&O opdracht omtrent moleculaire gastronomie. Sylvian van Elmbt, docente op het VISTA college ...
Lees meer
Hot news

Sophianum moleculair de beste!

De afgelopen maanden hebben leerlingen van 4HAVO/VWO van het Sophianum, het Bernardinuscollege en het Graaf Huyn College gewerkt aan een O&O opdracht omtrent moleculaire g...
Lees meer
Foto
Kalender

December 2023

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum moleculair de beste!

De afgelopen maanden hebben leerlingen van 4HAVO/VWO van het Sophianum, het Bernardinuscollege en het Graaf Huyn College gewerkt aan een O&O opdracht omtrent moleculaire g...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage