Login
Somtoday
Slide background

Mededeling n.a.v. rapporten inspectie

Geachte ouders,
 

Na de gebeurtenissen bij het vmbo Maastricht zijn er na de zomervakantie door de inspectie 11 LVO-scholen bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. Op onze school is de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg onderzocht. Daarnaast heeft de inspectie een onderzoek uitgevoerd naar het bestuurlijk handelen van LVO. Op 14 december jl. werden deze rapportages gepubliceerd op de website van de inspectie.

Daarnaast zullen ook de zienswijze van het bestuur van LVO gepubliceerd worden en een onderzoek van de ADR (Auditdienst Rijk) naar het handelen van de inspectie. 


Wij hebben als school de afgelopen periode al proactief gecommuniceerd naar de medewerkers en de ouders van de kaderleerlingen. Ook hebben wij in deze communicatie al aangegeven welke verbeterstappen we gaan ondernemen om weer tot een voldoende oordeel te komen voor onze kaderopleiding. Hier wordt hard aan gewerkt.
 

Door de publicatie van de rapporten zal de Stichting LVO (waar onze school ook onder valt) mogelijk extra aandacht krijgen van de media. Misschien dat dit ook voor onze school geldt. Als u als ouder vragen heeft over hetgeen u leest kunt u daarover contact opnemen met onze locatiedirecteur de heer J. Hupperetz.
 

Onze school staat bekend als een betrouwbare school met goede onderwijsresultaten en we betreuren het dat er een negatief oordeel over een opleiding van onze school moest worden uitgesproken.
 

Als schoolleiding geloven we in onze school en zijn we ervan overtuigd dat we met de inspanning van iedereen er sterker uit zullen komen.

 

J. Hupperetz
Directeur SophianumDownloads:
Persverklaring LVO inzake inspectierapporten
Persbericht ministerie OCW

Kalender

December 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Twee keer`Proef het Sophianum'

Op maandag 28 en dinsdag 29 november vindt "Proef het Sophianum" plaats. Twee avonden waarbij leerlingen en ouders goed kennis kunnen maken met onze school. Deze avonden komen in de plaats van onze regulie...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Twee keer`Proef het Sophianum'

Op maandag 28 en dinsdag 29 november vindt "Proef het Sophianum" plaats. Twee avonden waarbij leerlingen en ouders goed kennis kunnen maken met onze school. Deze avonden komen in de plaats van onze reguliere Open Dag. Basissc...
Lees meer
Kalender

December 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Twee keer`Proef het Sophianum'

Op maandag 28 en dinsdag 29 november vindt "Proef het Sophianum" plaats. Twee avonden waarbij leerlingen en ouders goed kennis kunnen maken met onze school. Deze avo...
Lees meer
Foto
Kalender

December 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Twee keer`Proef het Sophianum'

Op maandag 28 en dinsdag 29 november vindt "Proef het Sophianum" plaats. Twee avonden waarbij leerlingen en ouders goed kennis kunnen maken met onze school. Deze avo...
Lees meer
Foto
Kalender

December 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage