Login
Somtoday
Slide background

Mededeling n.a.v. rapporten inspectie

Geachte ouders,
 

Na de gebeurtenissen bij het vmbo Maastricht zijn er na de zomervakantie door de inspectie 11 LVO-scholen bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. Op onze school is de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg onderzocht. Daarnaast heeft de inspectie een onderzoek uitgevoerd naar het bestuurlijk handelen van LVO. Op 14 december jl. werden deze rapportages gepubliceerd op de website van de inspectie.

Daarnaast zullen ook de zienswijze van het bestuur van LVO gepubliceerd worden en een onderzoek van de ADR (Auditdienst Rijk) naar het handelen van de inspectie. 


Wij hebben als school de afgelopen periode al proactief gecommuniceerd naar de medewerkers en de ouders van de kaderleerlingen. Ook hebben wij in deze communicatie al aangegeven welke verbeterstappen we gaan ondernemen om weer tot een voldoende oordeel te komen voor onze kaderopleiding. Hier wordt hard aan gewerkt.
 

Door de publicatie van de rapporten zal de Stichting LVO (waar onze school ook onder valt) mogelijk extra aandacht krijgen van de media. Misschien dat dit ook voor onze school geldt. Als u als ouder vragen heeft over hetgeen u leest kunt u daarover contact opnemen met onze locatiedirecteur de heer J. Hupperetz.
 

Onze school staat bekend als een betrouwbare school met goede onderwijsresultaten en we betreuren het dat er een negatief oordeel over een opleiding van onze school moest worden uitgesproken.
 

Als schoolleiding geloven we in onze school en zijn we ervan overtuigd dat we met de inspanning van iedereen er sterker uit zullen komen.

 

J. Hupperetz
Directeur SophianumDownloads:
Persverklaring LVO inzake inspectierapporten
Persbericht ministerie OCW

Kalender

April 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen vallen. De handen gaan naar beneden, het ak...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen vallen. De handen gaan naar beneden, het akkoord klinkt. Een br...
Lees meer
Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen val...
Lees meer
Foto
Kalender

April 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen val...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage