Login
Somtoday
Slide background

Mededeling n.a.v. rapporten inspectie

Geachte ouders,
 

Na de gebeurtenissen bij het vmbo Maastricht zijn er na de zomervakantie door de inspectie 11 LVO-scholen bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. Op onze school is de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg onderzocht. Daarnaast heeft de inspectie een onderzoek uitgevoerd naar het bestuurlijk handelen van LVO. Op 14 december jl. werden deze rapportages gepubliceerd op de website van de inspectie.

Daarnaast zullen ook de zienswijze van het bestuur van LVO gepubliceerd worden en een onderzoek van de ADR (Auditdienst Rijk) naar het handelen van de inspectie. 


Wij hebben als school de afgelopen periode al proactief gecommuniceerd naar de medewerkers en de ouders van de kaderleerlingen. Ook hebben wij in deze communicatie al aangegeven welke verbeterstappen we gaan ondernemen om weer tot een voldoende oordeel te komen voor onze kaderopleiding. Hier wordt hard aan gewerkt.
 

Door de publicatie van de rapporten zal de Stichting LVO (waar onze school ook onder valt) mogelijk extra aandacht krijgen van de media. Misschien dat dit ook voor onze school geldt. Als u als ouder vragen heeft over hetgeen u leest kunt u daarover contact opnemen met onze locatiedirecteur de heer J. Hupperetz.
 

Onze school staat bekend als een betrouwbare school met goede onderwijsresultaten en we betreuren het dat er een negatief oordeel over een opleiding van onze school moest worden uitgesproken.
 

Als schoolleiding geloven we in onze school en zijn we ervan overtuigd dat we met de inspanning van iedereen er sterker uit zullen komen.

 

J. Hupperetz
Directeur SophianumDownloads:
Persverklaring LVO inzake inspectierapporten
Persbericht ministerie OCW

Kalender

June 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA College. Gelegen in de directe nabijheid van M...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA College. Gelegen in de directe nabijheid van Maastricht Aachen Air...
Lees meer
Kalender

June 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA Colleg...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA Colleg...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage