Login
Somtoday
Slide background

14-12 Informatie tweede lockdown, m.i.v. 16 december

De regering heeft zojuist een “harde lockdown” afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dit betekent dat onze school m.i.v. woensdag 16 december aanstaande sluit voor onderwijs.

Vanaf aanstaande woensdag starten we volgens het geldende rooster met onlineonderwijs en onlineactiviteiten. Dit hebben we afgelopen maart bij de eerste lockdown ook gedaan.

Wellicht ten overvloede: ook voor het digitaal onderwijs geldt de normale aanwezigheidsplicht.

Om dit digitaal onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden zullen dinsdag 15 december alleen de eerste vijf uur lessen verzorgd worden. Daarna zijn de leerlingen vrij en kunnen de docenten starten met hun voorbereidingen.

Wij verzoeken alle leerlingen om hun kluisjes dinsdag leeg te maken. Voor leerlingen die ziek zijn of die om een andere redenen afwezig zijn, is er nog gelegenheid op woensdag en donderdag om dit te doen. Via de teamleider van uw zoon/dochter krijgt u verdere specifieke informatie.

Voor geplande toetsen betekent dit dat deze online afgenomen worden of naar een ander tijdstip verplaatst worden. We begrijpen dat leerlingen met vragen en zorgen kunnen zitten. Ons advies is om hier met de mentor/coach over te praten. Deze kan je helpen met motiveren, plannen of andere zaken waar je mee zit.

Bereikbaarheid school
Telefonisch en per e-mail zijn we deze week tot en met vrijdag 18 december bereikbaar. Na de kerstvakantie zijn we vanaf maandag 4 januari 2021 ook weer bereikbaar. Beter- en ziekmeldingen verlopen via de gebruikelijke procedure bij “Enterpoint”. Praktische vragen kunnen gesteld worden aan mentor/coach.

We begrijpen dat deze lockdown veel invloed heeft op de leerlingen. We zullen hier als school zo goed mogelijk op inspelen, niet alleen door het verzorgen van zo goed mogelijk afstandsonderwijs, maar ook door bereikbaar te zijn voor leerlingen en ouders die vragen of zorgen hebben. We doen ons uiterste best om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan. We vragen van leerlingen, ouders en al onze medewerkers om zich hier maximaal voor in te zetten. Opnieuw onze dank hiervoor. Als we de komende dagen extra informatie hebben, zullen we dit zo snel mogelijk laten weten.
 

Kalender

September 2023

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Wat je weten moet over het cabaret

De voorbereidingen voor "Parels & Diamanten" zijn in volle gang. De eerste repetites zijn inmiddels gestart, na de spetterende aftrap op 9 september jl. in het Theater aan 't Vrijthof in Maastricht...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Wat je weten moet over het cabaret

De voorbereidingen voor "Parels & Diamanten" zijn in volle gang. De eerste repetites zijn inmiddels gestart, na de spetterende aftrap op 9 september jl. in het Theater aan 't Vrijthof in Maastricht. De voorstellingen ...
Lees meer
Hot news

Wat je weten moet over het cabaret

De voorbereidingen voor "Parels & Diamanten" zijn in volle gang. De eerste repetites zijn inmiddels gestart, na de spetterende aftrap op 9 september jl. in het T...
Lees meer
Foto
Kalender

September 2023

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Wat je weten moet over het cabaret

De voorbereidingen voor "Parels & Diamanten" zijn in volle gang. De eerste repetites zijn inmiddels gestart, na de spetterende aftrap op 9 september jl. in het T...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage