Login
Somtoday
Slide background

Informatie over reizen van/naar school

Bij de opening van de voortgezet onderwijsscholen op 2 juni dient het protocol ‚Äúopstart voortgezet onderwijs‚ÄĚ als uitgangspunt. In dit protocol was er nog enige onduidelijkheid over het naar school komen van de leerlingen die niet beschikken over eigen vervoer. In de handreiking ‚Äúaanvullend leerling-ov vanaf 2 juni 2020‚ÄĚ wordt omschreven hoe hiermee om te gaan.
 

Het is belangrijk dat de aanwezigheid van leerlingen in het OV beperkt wordt en om de vervoersstromen van leerlingen in het OV te spreiden.


Wat zijn de belangrijkste afspraken uit het protocol:
 

· Leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om géén gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden.


¬∑ Daar waar het voor leerlingen, woonachtig binnen een straal van 8 kilometer, niet mogelijk is om zonder gebruik te maken van het OV op school te komen, is een maatwerkaanpak noodzakelijk. Hierbij is, als uiterste consequentie, het gebruik van OV ‚Äď buiten de spits ‚Äď niet uitgesloten.


· Leerlingen woonachtig buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken.


· De te maken afspraken zijn geldig tot het einde van het schooljaar.


Op basis van bovenstaand protocol vragen wij ouders om, indien u buiten een straal van 8 km van school woont en uw zoon/dochter niet zonder openbaar vervoer naar school kan komen, dit vóór woensdag 27 mei 14.00 uur per mail te melden bij de ondersteuningscoördinator van onze school mevrouw N. Schols; email: n.schols@stichtinglvo.nl.


Of, als u buiten een straal van 8 km van school woont en uw zoon/dochter kan wél met de fiets komen maar beschikt niet over een fiets, dan vragen wij u dit ook per mail aan te geven vóór woensdag 27 mei 14.00 uur bij de ondersteuningscoördinator van onze school mevrouw N. Schols; email: n.schols@stichtinglvo.nl. Stichting LVO gaat dan de mogelijkheid onderzoeken om voor de duur van dit schooljaar een leenfiets ter beschikking te stellen.
 

Als u binnen een straal van 8 km van school woont en uw zoon/dochter kan niet met eigen vervoer naar school komen dan vraag ik u om dit ook vóór woensdag 27 mei 14.00 uur per mail te melden bij de ondersteuningscoördinator van onze school mevrouw N. Schols; email: n.schols@stichtinglvo.nl. Er zal dan naar een maatwerkoplossing gekeken worden.
 

In verband met het organiseren door de ov-organisaties dient u in de mail uw volledige adres (met postcode) en opstap/uitstaphalte te vermelden.
 

Als er geen vervoers-alternatieven zijn en uw zoon/dochter is écht aangewezen is op het OV dan zal de school de postcode van uw zoon/dochter en diens reistijden (vertrek en aankomst) verstrekken aan de regionale vervoerder(s) om tot oplossingen te komen voor het vervoer van uw zoon/dochter van en naar school en om de druk op het OV te beperken

Kalender

July 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ook in Vaals een afd...
Lees meer
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage