Login
Somtoday
Slide background

Informatie over herstart school 2 juni

In de persconferentie van 19 mei jl. heeft premier Rutte aangekondigd dat de scholen in het voortgezet onderwijs per 2 juni aanstaande hun deuren weer openen voor leerlingen. Ook onze school bereidt zich hierop voor.
 

Voor veel leerlingen zal de heropstart van het onderwijs best spannend zijn. Ze worden immers geconfronteerd met nieuwe regels en een nieuwe aanpak in een situatie waarin hun gezondheid steeds op de eerste plaats staat. We willen u bij dezen informatie geven over wat een opening van onze school voor de leerlingen en ouders betekent.
 

Deze informatie is gericht op de algemene gang van zaken. Met betrekking tot de onderwijskundige zaken zullen de leerlingen per onderwijskolom geïnformeerd worden door hun teamleider. De actuele lesroosters zullen online gepubliceerd worden op onze website m.i.v. donderdag 28 mei 2020.
 

Wie is er welkom op school als de school opengaat?

Het uitgangspunt van het kabinet is dat bij opening van de scholen alle leerlingen de gelegenheid krijgen om naar school te komen. We kunnen ons voorstellen dat het openen van de school tot zorgen bij ouders en leerlingen kan leiden.


Omdat we veiligheid vooropstellen, vragen we u, uw zoon of dochter thuis te houden bij één van de volgenden klachten: (neus)verkoudheidsklachten, hoesten, klachten aan luchtwegen of koorts. Ook vragen we u de school zo snel mogelijk in te lichten wanneer er sprake is van besmetting van uw zoon of dochter of in de directe omgeving. Als één van de gezinsleden koorts of benauwdheid heeft, dan blijft ieder gezinslid thuis. U kunt zich dan melden via de gebruikelijke ziekmeldingsprocedure. Leerlingen uit risicogroepen kunnen zich melden bij de ondersteuningscoördinator van onze school mevrouw N. Schols, email: n.schols@stichtinglvo.nl.


Hoe gaat ons onderwijs er uitzien?

· Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

· Minder leerlingen tegelijkertijd in de klas.

· Digitaal onderwijs gaat waar mogelijk door.

· De klassen 1 en 2 volgen in de ochtend de lessen van 08.30 uur – 12.05 uur (les 1 t/m 4).

· De klassen 3, 4 en 5 volgen in de middag de lessen van 13.00 uur – 16.00 uur (les 6 t/m 8).

· We adviseren de leerlingen om zoveel mogelijk met de fiets of ander eigen vervoer te komen.


Welke veiligheidsmaatregelen nemen we op school?

De school volgt de richtlijnen van het RIVM, dat betekent:

· Dat we 1,5 meter afstand van elkaar houden. In de klaslokalen is dit met geel-zwarte tape aangegeven.

· Leerlingen blijven in hetzelfde lokaal gedurende verschillende lessen, docenten wisselen, indien nodig van lokaal.

· Dat we regelmatig en grondig onze handen wassen en er worden geen handen geschud.

· We hoesten en niezen in de elleboog.

· We blijven thuis bij ziekteverschijnselen.

· Er zijn op school gemarkeerde looproutes waarbij we “rechts houden”.

· Iedere onderwijskolom heeft zijn eigen schoolingang en fietsenstalling, meer informatie hierover volgt via de teamleider en de website.

· In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlakte spray.

· Bij binnenkomst in het lokaal wassen de leerlingen en de docent(en) hun handen met de desinfecterende gel.

· Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafel/werkplek af met oppervlakte spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.

· In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van leerlingen heeft plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt minimaal één keer per dag.

· Op school hangen er posters om extra te aandacht te vragen voor de geldende maatregelen. Dit houdt in dat leerlingen vanaf de aankomst op het schoolterrein de aanwijzingen op de posters en van de aanwezige medewerkers moeten volgen.

· Leerlingen mogen geen gebruik maken van kluisjes en zullen al hun persoonlijke eigendommen (inclusief jas) bij zich moeten dragen.

· De kantine is gesloten en de automaten zijn niet in gebruik.

· In de ochtend is er één pauze waarbij de leerlingen in het lokaal pauzeren.


We begrijpen dat de opstart van de school veel vraagt van onze leerlingen en u als ouder. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de mentor via de mail. Samen zorgen we voor een goede opstart van de school en voor een goede gezondheid! Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
 

We verwelkomen onze leerlingen graag weer in de week van 2 juni!
 

Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ook in Vaals een afd...
Lees meer
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage