Login
Somtoday
Slide background

Aangepaste bevorderingsprocedures i.v.m. corona

De afgelopen periode hebben de leerlingen aan een ander soort onderwijs deelgenomen dan normaal. Het onderwijs was online en op afstand en de scholen, leerlingen en docenten hebben zich aan moeten passen aan de nieuwe situatie. De ontstane onderwijssituatie was nieuw en bovendien niet voor elke leerling hetzelfde. De leerling is op afstand gevolgd, op een andere manier getoetst en de resultaten zijn op een andere manier tot stand gekomen.

Het bovenstaande is een uitzonderlijke situatie die gevolgen kan hebben voor het proces van de jaarovergang. Om deze reden hebben we als school besloten om de bevorderingsprocedure aan te passen.Op het einde van het schooljaar ontvangt elke leerling een advies. Dit advies kan inhouden dat een leerling volgens de school bevorderd kan worden, dat de school het verstandiger acht de schoolloopbaan op een ander niveau voort te zetten of dat het beter is dat de leerling doubleert.

De ouders/verzorgers en de leerling krijgen de mogelijkheid om van dit advies af te wijken en bijvoorbeeld bij een doubleeradvies er toch voor te kiezen dat hun zoon/dochter naar het volgende leerjaar gaat. Indien ouders afwijken van het schooladvies wordt dit vastgelegd in een overeenkomst waarin de ouders/verzorgers en de leerling aangeven dat ze zich bewust zijn van de risico’sdie hier aan zijn verbonden en de eventuele consequenties van hun beslissing. In de overeenkomst worden de achterstanden die de leerling heeft opgelopen vermeld.

In het geval dat de ouders/verzorgers en de leerling afwijken van het advies is de leerling zelf verantwoordelijk voor het inhalen van bovengenoemde achterstanden. Het is wettelijk niet mogelijk af te wijken van het advies bij een bevordering naar het hoogste leerjaar van een opleiding (4 vmbo – 4 mavo – 5 havo – 6 vwo). In dit geval is het advies van de school bindend.
 

De procedures per kolom zijn hier na te lezen.

Kalender

October 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum Ontmoet - nieuwe vlogserie!

Vandaag lanceren we de serie "Sophianum Ontmoet". Dhr. Mennen gaat elke week op bezoek bij een basisschool in de buurt. Nader kennismaken met de leerkrachten en de overgang basisonderwijs/voortgezet ond...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Sophianum Ontmoet - nieuwe vlogserie!

Vandaag lanceren we de serie "Sophianum Ontmoet". Dhr. Mennen gaat elke week op bezoek bij een basisschool in de buurt. Nader kennismaken met de leerkrachten en de overgang basisonderwijs/voortgezet onderwijs zo soepel mog...
Lees meer
Kalender

October 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum Ontmoet - nieuwe vlogserie!

Vandaag lanceren we de serie "Sophianum Ontmoet". Dhr. Mennen gaat elke week op bezoek bij een basisschool in de buurt. Nader kennismaken met de leerkrachten en d...
Lees meer
Foto
Kalender

October 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum Ontmoet - nieuwe vlogserie!

Vandaag lanceren we de serie "Sophianum Ontmoet". Dhr. Mennen gaat elke week op bezoek bij een basisschool in de buurt. Nader kennismaken met de leerkrachten en d...
Lees meer
Foto
Kalender

October 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage