Login
Somtoday
Slide background

Basisschoolleerlingen vragen brugklassers hemd van het lijf

420 leerlingen van groep 8 én hun ouders in de aula vanavond. Daar vond de jaarlijkse Vraag- en Antwoordavond plaats. Een informele, laagdrempelige avond waarbij basisschoolleerlingen en hun ouders vragen kunnen stellen aan een panel.
 

"De avond wordt beslist door jullie", laat sectordirecteur dhr. Mennen aan het begin van de avond weten. De groep achters vuren de ene na de andere vraag op het panel af. In het panel zitten o.a. een ouder van een brugklasser, diverse mentoren, een teamleider en 8 brugklasleerlingen (2 uit elke kolom). Er wordt open en eerlijk gepraat over allerlei zaken die de basisschoolleerlingen bezighoudt.
 

"Heb je nog veel contact met je vrienden van de basisschool?", "Hoe vaak mag je te laat komen?", "Hoeveel lessen heb je per week?", "Wat is het leukste vak?", zijn zo maar een aantal vragen vanuit basisschoolleerlingen. Ouders informeren hoe er wordt omgegaan met dyslexie, wat het technasium is, hoe ervoor gezorgd wordt dat leerlingen zich prettig voelen op school en of onze school álle leerlingen toelaat.
 

Dhr. Mennen loopt de zolen onder zijn schoenen uit in de zaal om iedereen die dat wil de vragen te laten stellen. "Wie is de liefste docent?", vraagt een groep 8-leerlinge. De zaal is vertederd. Maar ook de vraag: "Als je nu nóg eens een middelbare school zou moeten kiezen, zou je dan wéér voor het Sophianum kiezen?". De brugklassers op het podium knikken eensgezind ja. "Het is een fijne school, ik voel me er thuis", klinkt het.
 

"Hebben jullie nog tips voor ons?", klinkt het aan het einde van de avond uit de aula. De reactie "Blijf jezelf!" kan rekenen op een daverend applaus. "Wees niet nerveus en maakt contact met je klasgenoten", reageert een ander. "Verheug je op het Sophianum!"
 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen die altijd via mail gestuurd worden naar info@sophianum.nl.

Kalender

October 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt 330 euro op tijdens Loop

€330,70 - dat is het bedrag dat vrijdag 23 september jl. opgehaald is door leerjaar 2 en de examenleerlingen tijdens de Ronald McDonald Loop. Deze sportactiviteit werd voor het eerst georganiseerd door zwembad ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Sophianum haalt 330 euro op tijdens Loop

€330,70 - dat is het bedrag dat vrijdag 23 september jl. opgehaald is door leerjaar 2 en de examenleerlingen tijdens de Ronald McDonald Loop. Deze sportactiviteit werd voor het eerst georganiseerd door zwembad Mosaqua, de triathlo...
Lees meer
Kalender

October 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt 330 euro op tijdens Loop

€330,70 - dat is het bedrag dat vrijdag 23 september jl. opgehaald is door leerjaar 2 en de examenleerlingen tijdens de Ronald McDonald Loop. Deze sportactiviteit werd vo...
Lees meer
Foto
Kalender

October 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt 330 euro op tijdens Loop

€330,70 - dat is het bedrag dat vrijdag 23 september jl. opgehaald is door leerjaar 2 en de examenleerlingen tijdens de Ronald McDonald Loop. Deze sportactiviteit werd vo...
Lees meer
Foto
Kalender

October 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage