Login
Somtoday
Slide background

Basisschoolleerlingen vragen brugklassers hemd van het lijf

420 leerlingen van groep 8 én hun ouders in de aula vanavond. Daar vond de jaarlijkse Vraag- en Antwoordavond plaats. Een informele, laagdrempelige avond waarbij basisschoolleerlingen en hun ouders vragen kunnen stellen aan een panel.
 

"De avond wordt beslist door jullie", laat sectordirecteur dhr. Mennen aan het begin van de avond weten. De groep achters vuren de ene na de andere vraag op het panel af. In het panel zitten o.a. een ouder van een brugklasser, diverse mentoren, een teamleider en 8 brugklasleerlingen (2 uit elke kolom). Er wordt open en eerlijk gepraat over allerlei zaken die de basisschoolleerlingen bezighoudt.
 

"Heb je nog veel contact met je vrienden van de basisschool?", "Hoe vaak mag je te laat komen?", "Hoeveel lessen heb je per week?", "Wat is het leukste vak?", zijn zo maar een aantal vragen vanuit basisschoolleerlingen. Ouders informeren hoe er wordt omgegaan met dyslexie, wat het technasium is, hoe ervoor gezorgd wordt dat leerlingen zich prettig voelen op school en of onze school álle leerlingen toelaat.
 

Dhr. Mennen loopt de zolen onder zijn schoenen uit in de zaal om iedereen die dat wil de vragen te laten stellen. "Wie is de liefste docent?", vraagt een groep 8-leerlinge. De zaal is vertederd. Maar ook de vraag: "Als je nu nóg eens een middelbare school zou moeten kiezen, zou je dan wéér voor het Sophianum kiezen?". De brugklassers op het podium knikken eensgezind ja. "Het is een fijne school, ik voel me er thuis", klinkt het.
 

"Hebben jullie nog tips voor ons?", klinkt het aan het einde van de avond uit de aula. De reactie "Blijf jezelf!" kan rekenen op een daverend applaus. "Wees niet nerveus en maakt contact met je klasgenoten", reageert een ander. "Verheug je op het Sophianum!"
 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen die altijd via mail gestuurd worden naar info@sophianum.nl.

Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georganiseerd - door de docenten voor de leerlin...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georganiseerd - door de docenten voor de leerlingen. De afgelopen...
Lees meer
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georgani...
Lees meer
Foto
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georgani...
Lees meer
Foto
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage