Login
Somtoday
Slide background

27-11 Update n.a.v. persconferentie

In de persconferentie van 26 november jl. zijn door de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn drie weken geldig en zijn na te lezen op de website van de rijksoverheid. De school blijft open en de lessen gaan zoveel mogelijk volgens rooster fysiek door. Als we vanwege veel thuiszittende leerlingen en/of docenten overstappen op online/hybride onderwijs dan zullen we jullie van tevoren informeren.


Vanaf maandag 29 november geldt er een mondkapjesplicht in het onderwijs. Iedere leerling zorgt zelf voor een mondkapje. Dit betekent dat je je mondkapje draagt als je je door de school beweegt. Als je op je plek zit in de klas, mag het mondkapje weer af. Geef iemand ruimte als hij/zij erom vraagt.


Op school gelden de basisregels voor de hygiëne:
• Was vaak en grondig je handen;
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst in het lokaal;
• Desinfecteer je bankje bij een leswissel;
• Hoest en nies in je elleboog;
• De lokalen worden voortdurend geventileerd;
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD óók als je gevaccineerd bent.


Verschillende ingangen
We maken vanaf maandag 29 november wederom gebruik van aparte ingangen. De indeling is als volgt:
• vmbo: via fietsenkelder en binnenplein achter conciërge
• mavo: hoofdingang
• havo: via kleine aula
• vwo: hoofdingang


Pauzeren
Pauzeren gebeurt in het lokaal waar de les ná de pauze plaatsvindt. De docent pauzeert ook in het lokaal en zorgt voor voldoende ventilatie.


Zelftesten en quarantaine
De overheid adviseert leerlingen en medewerkers twee keer per week preventief een zelftest doen. De zelftesten worden twee keer per week uitgedeeld door je mentor. Preventief zelftesten blijft uiteraard vrijwillig.
We benadrukken nogmaals dat je bij klachten thuis moet blijven en een test bij de GGD laat doen, ook als je gevaccineerd bent. Is iemand uit je gezin (een huisgenoot) besmet? Dan moet je in quarantaine, ook als je gevaccineerd bent. Wanneer je thuis moet blijven kun je goed lezen in de beslisboom 12+ van het RIVM, BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland. Bij meerdere besmettingen in de school of in de klas volgen wij het advies van de GGD. Dit kan betekenen dat er een klas of meerdere klassen een periode thuis moeten blijven. Deze communicatie verloopt via de kolomcoördinator.


Hoe verder?
Alle lesgerelateerde activiteiten hebben prioriteit. Ouderavonden, informatiebijeenkomsten en andere niet-lesgerelateerde activiteiten worden verplaatst of vinden online plaats. We zullen u over eventuele wijzigingen tijdig informeren. Het kabinet neemt op 14 december een nieuwe beslissing over de maatregelen. We laten tijdig weten wat dit tegen die tijd betekent voor onze school.


Heb je vragen of maak je je zorgen?
Ga naar je mentor. Deze kan je helpen met het vinden van een oplossing.

Alle medewerkers van de school zetten alles op alles om het onderwijs goed aan te blijven bieden, zowel fysiek als online. We wensen iedereen ondanks alles een goede voortzetting van dit schooljaar.
 

Kalender

April 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen vallen. De handen gaan naar beneden, het ak...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen vallen. De handen gaan naar beneden, het akkoord klinkt. Een br...
Lees meer
Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen val...
Lees meer
Foto
Kalender

April 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen val...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage