Login
Somtoday
Slide background

25-2 Update n.a.v. persconferentie

Het kabinet heeft dinsdagavond in de persconferentie lichte versoepelingen aangekondigd. Een daarvan is dat vanaf 1 maart meer fysiek onderwijs is toegestaan op school. De leerlingen die de afgelopen periode verplicht thuisonderwijs volgden, mogen weer naar school komen om lessen te volgen. Het uitgangspunt van de regering is dat leerlingen minimaal 1 dag per week fysiek les krijgen. De rest van de week volgen zij de lessen online.

Door de schoolleiding is een schema samengesteld, waarbij leerlingen m.i.v. 2 maart twee dagen in de week fysiek les krijgen. We zijn blij dat de leerlingen weer naar school mogen komen en hun medeleerlingen kunnen zien. We kijken ernaar uit om de leerlingen te verwelkomen.

Wat betekent dit in de praktijk:
We zijn voorbereidingen aan het treffen om de leerlingen de fysieke lessen op school te kunnen laten volgen. Het uitgangspunt hierbij is het bestaande rooster. Leerlingen volgen de lessen in “halve klassen”. Op deze manier komen er zo veel mogelijk vakken aan bod. Wat dit concreet voor uw kind betekent, wordt uiterlijk voor de start van het weekend met u gecommuniceerd. De teamleider van uw zoon/dochter zal u hierover informeren.

Het omschakelen naar een hybride systeem (fysiek en digitaal) betekent voor onze docenten dat zij hun lesprogramma’s en lesorganisatie moeten aanpassen. Ook voor onze leerlingen is het weer een behoorlijke omschakeling. Daarom hebben we op maandag 1 maart een “omschakeldag” geprogrammeerd, waarbij er géén (online en fysieke) lessen gegeven worden. Let op: dat geldt niet voor de examenklassen. Hun lessen gaan volgens rooster op school door.

• Voor de leerlingen van de eindexamenklassen verandert er niets. Zij volgen alle lessen fysiek op school;
• De beroepsgerichte vakken voor de vmbo-leerlingen worden ook de komende periode op school gegeven;
• Net als de afgelopen periode nemen we alle schoolexamentoetsen (inclusief 4VWO) op school af;
Gymlessen worden waar mogelijk buiten gegeven.

Basisregels op school en in de klas:
• Leerlingen houden anderhalve meter afstand tot volwassenen en medeleerlingen;
• Mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsingen in het schoolgebouw. In de klas mag het mondmasker af;
• Iedereen houdt zich aan de hygiënemaatregelen: regelmatig en grondig handenwassen of desinfecteren, de werkplek schoonmaken en hoesten/niezen in de elleboog;
• In nauw contact geweest met iemand die besmet is met het coronavirus? Dan volgt quarantaine (met nauw contact wordt bedoeld: langer dan 15 minuten op een dag op minder dan 1,5 meter van elkaar. Je laat je testen op dag 5, ook als je geen klachten hebt);
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Als een van de gezinsleden ernstige klachten heeft of corona heeft: blijf thuis en laat je testen.

Gebruik de beslisboom om te zien of je naar school kan.

Met onze leerlingen schakelen we weer om naar een nieuw schoolritme. Dat is voor iedereen even wennen en dat begrijpen we. Al onze collega’s werken hard om de lessen zowel online als fysiek goed te organiseren.
Neem contact op met de mentor/coach als er vragen zijn of als iets niet duidelijk is.

We zijn vooral blij om jullie straks weer te zien!
 

Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ook in Vaals een afd...
Lees meer
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage