Login
Somtoday
Slide background

17-3 Update over schoolexamens

Deze brief is voor ouders en leerlingen van 4VMBO, 4MAVO, 5HAVO en 6VWO!

Minister Slob van Onderwijs heeft vandaag laten weten dat eindexamenleerlingen toch naar school kunnen komen om hun praktijk- en schoolexamens te maken. Via deze brief willen we u laten weten wat dit in de praktijk betekent.


Voorbereiden op afstand
In tegenstelling tot wat u misschien in de media heeft gelezen, mogen de leerlingen niet fysiek naar school komen om lessen te volgen. Onze school is op dit moment bezig met het organiseren van onderwijs op afstand voor al onze leerlingen, dus ook de eindexamenleerlingen.


Om de eindexamenleerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de komende schoolexamens, zullen wij in de loop van morgen, woensdag 18 maart, nadere informatie aan de leerlingen verstrekken hoe een en ander georganiseerd gaat worden. Via de mentoren zal (daarna) nadere informatie en uitleg worden gegeven.


Voorschriften van RIVM tijdens afname examens
Het is erg belangrijk dat de leerlingen en medewerkers die naar school komen vrij zijn van verkoudheidsklachten, hoesten (luchtwegklachten) en/of koorts. Voor de leerlingen en docenten zijn de RIVM-voorschriften van toepassing. Dat betekent dat de leerlingen tijdens het maken van de toetsen op minimaal anderhalve meter van elkaar moeten zitten.


Maatwerk
In zijn brief aan de Kamer heeft minister Slob aangegeven dat deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school niet verplicht is. Tegelijkertijd geeft de minister aan dat van leerlingen mag worden verwacht dat zij als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen. Wij onderschrijven de stelling van de minister en wij zorgen ervoor dat we aan alle voorschriften van het RIVM voldoen.


Wij willen benadrukken dat leerlingen zich niet gedwongen moeten voelen om uit angst voor het niet behalen van hun diploma naar school te komen. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen wij deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden.


Indien nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om schoolexamens op afstand vorm te geven, bijvoorbeeld mondeling.


Centraal schriftelijk eindexamens
De centraal schriftelijk eindexamens zijn gepland vanaf 7 mei aanstaande. We gaan ervan uit dat deze doorgaan. Als die examens door aanvullende maatregelen van het kabinet toch niet door kunnen gaan, wordt dat uiterlijk 6 april besloten. We houden u op de hoogte.


Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de betreffende teamleider.

 

Kalender

April 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen vallen. De handen gaan naar beneden, het ak...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen vallen. De handen gaan naar beneden, het akkoord klinkt. Een br...
Lees meer
Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen val...
Lees meer
Foto
Kalender

April 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen val...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage