Login
Somtoday
Slide background

16-3 Update m.b.t. voortgang onderwijs

De regering heeft besloten om alle scholen tot en met 6 april te sluiten. Dit betekent dat onze school gesloten zal zijn, maar leerlingen van wie de ouder(s) werkzaam zijn in de vitale sectoren en voor wie geen opvangmogelijkheid is, zijn welkom op school. Deze lijst kunt u online bekijken.

Alle andere leerlingen, ook eindexamenleerlingen, worden geacht niet naar school te komen. In de loop van de week volgt vanuit het ministerie nadere informatie voor examenleerlingen over hoe zij de school- en centrale examens kunnen afronden. Wij zullen deze informatie met ouders en leerlingen delen, zodra er meer bekend is.


Zoals we u al eerder mededeelden, zijn onze leerlingen niet vrij gedurende deze periode. Het is ook in deze situatie belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Vanochtend hebben we op school overlegd op welke wijze het onderwijs op de best mogelijke manier doorgang kan vinden. Hieronder leggen wij u uit op welke wijze wij het onderwijs gaan organiseren:


• Centraal staat in dit proces “Somtoday" en "Its Learning”.

• Alle docenten zijn op afstand beschikbaar volgens het reguliere lesrooster.
• De coach/mentor blijft voor alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt.

• Per les is volgens het reguliere rooster de huiswerkfunctie van Somtoday ingevuld met eventueel een verwijzing naar “Its Learning”. Alle leerlingen weten op deze wijze aan welk onderdeel zij moeten werken.
• Het reguliere lesrooster is leidend (dit geldt ook voor leerlingen die deze week eigenlijk een toetsweek zouden hebben).
• De communicatie vindt plaats via de berichtenmodule van Somtoday (envelopje rechtsboven).


Leerlingen die ziek zijn, dienen volgens de normale procedure ziekgemeld te worden.


Voor leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) in specifieke beroepen is de school open en zijn er van 08.30 – 16.00
uur speciale ruimtes beschikbaar (hier is geen specifiek toezicht). Deze leerlingen kunnen werken in de volgende ruimtes:
• VMBO: DVPR2
• MAVO: Lokaal 1000
• HAVO: Leerplein HAVO
• VWO: Leerplein VWO


We begrijpen dat leerlingen hun kluisje willen leeghalen en boeken mee naar huis willen nemen. Daarvoor is dinsdag 17 maart 2020 de gelegenheid. Hiervoor is het volgende schema bepalend. We verzoeken iedereen om enigszins gespreid te komen en direct na het ophalen van de spullen naar huis terug te gaan. Vermijd in ieder geval vormen van “samenscholing”. Als school zullen we hierop toezicht houden.
 

Schema afhalen spullen:
• 9.00 - 9.30 Leerjaar 1
• 9.45 - 10.15 Leerjaar 2
• 10.30 - 11.00 Leerjaar 3
• 11.15 - 11.45 Leerjaar 4
• 12.00 - 12.30 Leerjaar 5
• 12.45 - 13.15 Leerjaar 6


Leerlingen die op school gebruik maken van een “leenlaptop” kunnen deze bij het ophalen van hun spullen in bruikleen meekrijgen. Zij moeten zich hiervoor melden op het bekende uitgiftepunt in school.


Wij realiseren ons dat dit voor alle betrokkenen een zeer ongewone situatie is en dat deze vorm van onderwijs voor iedereen nieuw is. Daarom doen we ook een beroep op u om uw zoon/dochter bij het onderwijs op afstand zoveel mogelijk te ondersteunen.


Vanuit school hebben we afgesproken dat de communicatie zal plaatsvinden via de e-mail (berichten worden tevens geplaatst op de website en Facebook). Dringend verzoek is dan ook om deze goed in de gaten te houden. We begrijpen dat deze situatie ook bij u emoties en reacties oproept. Wij willen u dan ook vriendelijk doch dringend vragen niet te reageren op Facebookberichten om de rust en kalmte bij ons allen te bewaren.

Kalender

April 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen vallen. De handen gaan naar beneden, het ak...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen vallen. De handen gaan naar beneden, het akkoord klinkt. Een br...
Lees meer
Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen val...
Lees meer
Foto
Kalender

April 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

PO Muziek: avond vol variatie

Trillend hangen haar handen boven de toetsen van de piano. Je ziet haar bijna denken: laat me in hemelsnaam de juiste akkoorden aanslaan. In de aula kun je een speld horen val...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage