Login
Somtoday
Slide background

15-3 Update m.b.t. Coronavirus

Bij dezen willen wij u, mede namens het bestuur van LVO, informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van het corona-virus en de voortgang van het onderwijs op onze school.
 

Vanmiddag is er opnieuw een overleg tussen de betrokken ministers, de vertegenwoordiging van medisch specialisten en de onderwijsvertegenwoordigers. Mochten daar nieuwe standpunten/maatregelen uit komen dan zullen wij u hierover z.s.m. opnieuw informeren.
 

Het ministerie van Onderwijs en diverse onderwijspartijen hebben elkaar gisteren gesproken over het wel of niet openhouden van de scholen. Het RIVM concludeert dat het sluiten van alle scholen aan de bestrijding van de corona-epidemie heel weinig bijdraagt. In een snel te publiceren video zal het RIVM dit nader uitleggen.
 

Dit betekent voor ons dat de scholen in principe vooralsnog veilig open kunnen blijven. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin het niet langer verantwoord is een school (volledig) open te houden, bijvoorbeeld omdat wegens gebrek aan personeel de veiligheid in het geding is. Of omdat er zoveel leerlingen ziek zijn dat zinvol onderwijs niet meer kan worden aangeboden. In dergelijke omstandigheden kunnen schoolbesturen maatregelen nemen om het onderwijs te beperken, anders in te richten of zelfs stop te zetten.

Als dergelijke keuzes nodig zijn, is met het ministerie afgesproken dat de prioriteiten liggen bij:
* onderwijs voor leerlingen die eindexamen doen
* onderwijs en (indien nodig) opvang bieden aan kinderen van ouders met vitale functies (in de zorg, bij de politie etc.).


Onze school volgt dit landelijke beleid en deze prioriteiten. Dit betekent dat we openblijven, maar dat de kans bestaat dat we op korte termijn een deel van de school helaas toch moeten sluiten. Bij het vervallen van lessen of het (deels) sluiten van scholen zijn leerlingen niet vrij, maar zullen we hen voorzien van huiswerkopdrachten en (online) begeleiding. We bereiden samen met onze docenten voor hoe we de lesstof in dat geval online kunnen geven. We zetten ons in om in deze situatie ook uw kind zo goed mogelijk onderwijs te kunnen blijven geven.

 

Zorgen om besmetting

We begrijpen dat u en uw kind(eren) zich zorgen maken over de risico’s op de verspreiding van het coronavirus op school. Tijdens het gesprek met de ministers heeft het RIVM uitgelegd waarom scholieren veilig naar school kunnen gaan.


We vragen onze leerlingen en medewerkers om extra goed om te gaan met de hygiëne: regelmatig en grondig de handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoeken gebruiken. In plaats van handen schudden, begroeten we elkaar op een andere manier.

 

Ziekmelden

We begrijpen dat leerlingen hun toetsen willen voorbereiden en maken en naar school willen komen. We blijven ouders en leerlingen toch indringend vragen om zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden om risico op besmetting te minimaliseren. Voor al onze scholen volgen we strikt de richtlijnen bij ziekte: iedereen die één van de volgende klachten heeft: verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, hoesten (luchtwegklachten), en/of koorts heeft meldt zich ziek. Dit is ook belangrijk omdat de leerplicht is nog steeds van toepassing op leerlingen die niet ziek zijn gemeld. Als we zien dat uw kind één van de klachten heeft, dan nemen we contact met u op, zodat uw kind naar huis kan.

 

Aanpassingen in het rooster voor de komende week

Afhankelijk van de situatie zult u direct geïnformeerd worden over eventuele maatregelen m.b.t. het rooster of andere zaken.

 

Vragen over het coronavirus en het onderwijs?

Voor de actuele informatie over het aantal vastgestelde besmettingen, kijk op de website van het RIVM.

Het RIVM zette de vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij. Nog vragen? Bel het landelijk nummer van het RIVM via 0800 1351 of de GGD 088 368 6858 (bereikbaar werkdagen van 08.00 - 18.00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 - 14.00 uur). Voor meer informatie over de actuele stand van zaken in de regio kijk op de website van de GGD in onze regio: www.ggdzl.nl. De regionale informatielijn van GGD Zuid -Limburg is 088-8805005 (08.00-17.00 uur).

 

We realiseren ons dat in de huidige omstandigheden heel veel gevraagd wordt van docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en leidinggevenden, maar zeker ook van u als ouders. De situatie verandert in snel tempo. We willen u daarom langs deze weg bedanken voor uw begrip en flexibiliteit in de komende periode.


Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met ons via ons emailadres: info@sophianum.nl of telefonisch 043-450 53 10 (op werkdagen van 07.30 uur – 17.30 uur) . We laten u regelmatig weten wat er verandert op school door de maatregelen als gevolg van het coronavirus.

Kalender

May 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "Ger van de bieb" kende iedereen. De...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "Ger van de bieb" kende iedereen. De oud-leerlingen zien...
Lees meer
Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "...
Lees meer
Foto
Kalender

May 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage