Login
Somtoday
Slide background

15-3 Update i.v.m. sluiting school

Zoals jullie weten heeft het kabinet een spoedoverleg met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM gehad (in afstemming met de vakcentrales) om te bepalen of de scholen vanaf maandag aanstaande, morgen, alsnog te sluiten. Het kabinet heeft besloten om de scholen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april 2020. Hiermee wijkt het kabinet van het eerder gecommuniceerde beleid af om de scholen zoveel mogelijk open te houden.
 

Dit betekent dat onze school gesloten zal zijn, maar leerlingen van wie de ouder(s) werkzaam zijn in de vitale sectoren en die geen opvang hebben, zijn welkom op school. Alle andere leerlingen, ook eindexamenleerlingen, worden geacht morgen niet naar school te komen.
 

De lijst met beroepen in de vitale sectoren kunt u online bekijken.

In de loop van de week volgt vanuit het ministerie nadere informatie voor examenleerlingen over hoe zij de school- en centrale examens kunnen afronden. Wij zullen deze informatie zodra deze bekend is met ouders en leerlingen delen.


Heeft u een beroep in één van de vitale sectoren dan is uw kind morgen welkom op school. Voor deze leerlingen volgt dan een aangepast programma.
 

Voor alle overige leerlingen vervallen de lessen op school zelf, maar ze zijn niet vrij. De school denkt na over de manier waarop het onderwijs de komende de tijd op afstand georganiseerd wordt. U verneemt nog wanneer en op welke wijze leerlingen boeken en andere studiematerialen op school kunnen ophalen.


Onderwijs gaat zoveel mogelijk door
Onze leerlingen zijn niet vrij gedurende de periode dat de scholen gesloten zijn. Het is ook in deze situatie belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Zij worden in de komende dagen waar mogelijk voorzien van huiswerkopdrachten, (online) begeleiding en lessen. We kunnen ons voorstellen dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om thuis onderwijs te volgen en/of over de benodigde (digitale) mogelijkheden beschikt. Mocht dat het geval zijn, dan zult u via school vernemen op welke wijze wij hierin kunnen voorzien.
 

In deze situatie doen we een beroep op ouders om de leerlingen bij het onderwijs op afstand zoveel mogelijk te ondersteunen.


Ziekmelden
Hoewel de scholen dicht zijn, zijn leerlingen dus niet vrij. Is uw zoon of dochter ziek? Meld uw kind dan ziek via de bestaande procedure. Leerlingen die weer beter zijn melden zich weer beter. Dit is belangrijk, omdat de leerplicht nog steeds van toepassing is voor leerlingen die niet ziek zijn.


Hygiëne op school
We vragen onze leerlingen en medewerkers die wèl op school zijn om extra goed om te gaan met de hygiëne: regelmatig en grondig de handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoeken gebruiken. In plaats van handen schudden, begroeten we elkaar op een andere manier.


Toetsweek, stages e.d.
Met betrekking tot toetsen, inhaalwerken, stages e.d .volgt op een nader tijdstip informatie.


We willen u als ouder bedanken voor uw begrip en voor uw flexibiliteit de komende periode. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de teamleider van uw zoon/dochter, bij voorkeur per mail.


Tijdens de persconferentie heeft het kabinet aangekondigd dat in de komende dagen waarschijnlijk meer maatregelen zullen volgen. We laten u regelmatig weten wat er verandert voor de leerlingen als gevolg van de maatregelen van het kabinet of van school.

Kalender

May 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "Ger van de bieb" kende iedereen. De...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "Ger van de bieb" kende iedereen. De oud-leerlingen zien...
Lees meer
Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "...
Lees meer
Foto
Kalender

May 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage