Login
Somtoday
Slide background

1-4 Update voortgang onderwijs

Het kabinet heeft besloten om de algemene maatregelen in de strijd tegen corona te verlengen tot en met dinsdag 28 april 2020. Het kabinet heeft ook besloten om de scholen tot en met de meivakantie gesloten te houden. Onze school is daarom dicht voor lessen tot en met 3 mei 2020.


Eindexamenleerlingen

De leerlingen uit de eindexamenklassen hebben bijna al hun schoolexamens afgerond. We hebben goed zicht op de schoolexamens die nog gemaakt moeten worden. We zullen de schoolexamens op afstand afnemen. Voor sommige vakken of onderdelen daarvan is dat echter niet mogelijk. In dat geval zal de school het schoolexamen in de school organiseren. Dit zal vanaf 7 april aanstaande plaatsvinden. Dit is volgens het kabinet toegestaan als we strikt de richtlijnen van het RIVM volgen, wat we uiteraard ook zullen doen. De gezondheid van leerlingen en medewerkers staat bij ons voorop.


U ontvangt binnenkort een nieuwe planning voor de schoolexamens, waarbij in sommige gevallen het PTA is aangepast. We laten u dan ook weten wat de hygiënemaatregelen zijn bij de eventuele afname van een schoolexamen op school.


We hebben er alle vertrouwen in dat we iedere leerling op afstand goed kunnen begeleiden en dat zij de laatste schoolexamens goed kunnen maken! Per kolom (vwo-havo-mavo-vmbo) zijn goede afspraken gemaakt over hoe leerlingen zich het beste kunnen voorbereiden. Wij vragen u dringend om er ook mede op toe te zien dat de leerlingen gestructureerd aan hun opdrachten werken. Landelijk wordt er gewerkt aan een zak-/slaagregeling en een herkansingsregeling. Zodra wij hier meer over weten, zullen we u hierover informeren.


Ziekmelden
Heeft uw zoon/dochter last van één van de volgende klachten: (neus)verkoudheid, hoesten, luchtwegklachten of koorts? Of heeft er een ander gezinslid koorts? Meld uw kind dan ziek via de bestaande procedure. We kunnen niet genoeg benadrukken dat uw kind bij ziekte thuis moet blijven, alleen zo kunnen we verdere besmetting voorkomen. Voor zieke leerlingen is er voldoende tijd om schoolexamens in te halen. In dit geval nemen we contact met u op.


Leerlingen van andere leerjaren:
 

Online onderwijs
Onderwijs op afstand voor alle leerlingen gaat gewoon door. We hebben er keihard aan gewerkt om goed online-onderwijs in te richten. De komende periode gaan we verder met het geven van online-onderwijs en het afnemen van toetsen, zodat wij leerlingen optimaal kunnen begeleiden naar volgend schooljaar. We begrijpen dat u hier vragen over heeft. U kunt contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter. De school blijft tenminste tot 3 mei dicht voor lessen.
 

Overgaan naar de volgende klas

Leerlingen maken hun toetsen digitaal thuis of krijgen in plaats van toetsen opdrachten die digitaal ingeleverd worden. Net als ieder schooljaar zullen we op basis van de onderwijsresultaten (cijfers en inzet) bepalen of de leerling overgaat naar de volgende klas. Meer informatie over de schooljaarovergang volgt zo spoedig mogelijk.


Leerlingen die bij ons terecht kunnen

Onze school is dicht voor lessen, maar blijft wel geopend voor leerlingen met ouders in vitale beroepen en voor kwetsbare leerlingen. Dagelijks kunnen leerlingen terecht van 08.30 uur – 16.00 uur. Er is dan geen les, wel bieden we veilige opvang onder toezicht. Wij verzoeken u vriendelijk om dit te melden aan de teamleider van uw kind, mocht u hiervan gebruik willen maken.


Hygiëne

We vragen onze leerlingen en medewerkers die met een geldige reden op school zijn, om extra goed om te gaan met de hygiëne: regelmatig en grondig de handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoeken gebruiken. We houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. We treffen maatregelen om veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen, bijvoorbeeld door reiniging en desinfectie van werkplekken en deuren. Voor eventuele afname van schoolexamens op school, wordt ook voor schone werkplekken gezorgd.
 

Meer informatie

Wij zullen regelmatig communiceren over onlineonderwijs, toetsen en schoolexamens. In de week voor 28 april zal het kabinet laten weten wat de maatregelen na 28 april zullen zijn. Wij zullen u dan ook zo snel mogelijk laten weten wat dit betekent voor uw zoon/dochter.


Veel informatie is ook te vinden op de website van de rijksoverheid. Heeft u vragen of beschikt uw kind niet over de benodigde digitale middelen om online les te volgen, dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen met de mentor van uw zoon of dochter.
 

Hebt u vragen over de gezondheid van uw kinderen en/of over hygiënemaatregelen, dan kunt u kijken op de website van het RIVM.


Het zijn voor ons allemaal bange en onwerkelijke dagen maar we zijn ervan overtuigd dat we samen dit schooljaar voor alle leerlingen goed kunnen afronden. Wij realiseren ons dat we hierbij een groot beroep doen op u als ouder/verzorger en ook voor uw inzet en flexibiliteit wil ik u namens alle medewerkers van onze school bedanken.

J.A.P. Hupperetz,
Directeur Sophianum

Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ook in Vaals een afd...
Lees meer
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
Kalender

June 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage