Login
Somtoday
Slide background

Verlof

Kortdurend verlof
Indien een leerling onder schooltijd verlof nodig heeft voor bijv. bezoek huisarts, specialist, orthodontist, begrafenis, examen rijbewijs, enz. dan dienen ouders/verzorgers dit aan te vragen middels de kortdurend verlofbrief. Deze verlofbrief dient ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij de receptie waar de verlofaanvraag afgehandeld zal worden.

 • medische begeleiding (MB); dokter, tandarts, orthodontist, psycholoog enz.

 • bijzondere situatie (VE); begrafenis, crematie 

 • rijbewijs (RB); tussentijdse toets, scooter/auto, theorie- en praktijkexamen

 • vervolgstudie (OM); aanmeldingsonderzoek, auditie, intakegesprek

Aanvraag voor een meeloopdag of open dag (OM) bij Enterpoint, met bewijs van aanmelding.


Bijzonder Verlof
Indien een leerling onder schooltijd verlof nodig heeft voor onderstaande zaken, dan dienen ouders/verzorgers dit aan te vragen middels de bijzonder verlof brief. Deze verlofbrief dient ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij Enterpoint. Daar zal de verlofaanvraag afgehandeld worden.

 • bijzondere situatie (VE); huwelijk, huwelijksjubileum

 • groot verlof (VE); vakantie buiten schoolvakanties 

Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen niet van school wegblijven voor vakanties. Alleen als een gezin door het specifieke beroep van één of van beide ouders écht niet weg kan in de schoolvakanties. Groot verlof mag maximaal 10 dagen duren en mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. De ouders moeten het verlof minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen en hierbij een verklaring van de werkgever overleggen.

 • overige bijzondere aanvragen (VE)


Vrij voor gewichtige omstandigheden 
In de leerplichtwet worden geen regels genoemd over wanneer u wel of geen extra verlof kunt aanvragen buiten de schoolvakanties. De leerlingbegeleidster van Enterpoint of de leerplichtambtenaar beoordeelt iedere aanvraag daarom individueel, op basis van de richtlijnen van het Bureau Voortijdig Schoolverlaten.
 

Wél extra verlof:

 • Voor het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind:
  maximaal 2 dagen vrij

 • Het 12,5- of 25-jarig huwelijksjubileum van de ouders: 
  1 dag vrij

 • Het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: 
  1 dag vrij

 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad:
  duur in overleg

 • Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad.
  duur in overleg

 • Verhuizing van het gezin:
  1 dag vrij

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren

 • Sommige religieuze feesten

 • Andere naar het oordeel van de leerlingbegeleidster belangrijke redenen

Géén extra verlof:

 • Familiebezoek in het buitenland

 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in het geval van speciale vakantieaanbiedingen, laagseizoenkortingen of uitnodigingen van familie of vrienden)

 • Eerder vertrek naar of latere terugkeer van vakantie vanwege verkeersdrukte

 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen in het gezin al of nog vrij zijn.

Verlof moet schriftelijk door de ouders of verzorgers worden aangevraagd. Als er verlof voor méér dan 10 dagen wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar. De aanvraag hiervoor kan door de ouders of verzorgers worden ingediend bij:

Bureau Voortijdig Schoolverlaten
Postbus 1, 6400 AA Heerlen
of via de leerlingbegeleidster bij Enterpoint

Een folder over vakantieverlof en vrij voor gewichtige omstandigheden kunt u opvragen bij Bureau Leerplicht van Maastricht/Heuvelland - (043) 3505440 - of bij Bureau VSV Parkstad-Limburg – (045) 4001133 en info@vsv-parkstad.nl 

Alle leerlingen die wonen in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Margraten, Eysden, Gulpen-Wittem en Vaals vallen onder het bureau Leerplicht van Maastricht/Heuvelland. De leerlingen die o.a. wonen in de gemeenten Heerlen, Simpelveld, Voerendaal, Kerkrade, Landgraaf en Nuth vallen onder bureau VSV Parkstad.

Kalender

July 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA College. Gelegen in de directe nabijheid va...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA College. Gelegen in de directe nabijheid van Maastricht Aachen Air...
Lees meer
Kalender

July 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA Colleg...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Opleidingen bij de landingsbaan

In het kader van loopbaanoriëntatie brachten 18 leerlingen van 2 en 3MAVO een bezoek aan de opleiding luchtvaarttechniek (Aviation Competence Centre) van het VISTA Colleg...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2022

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage