Login
Somtoday
Slide background

Verlof

Kortdurend verlof
Indien een leerling tijdens schooltijd verlof nodig heeft voor bijv. een bezoek aan de huisarts, specialist, orthodontist, begrafenis, examen / rijbewijs, enz. dan dienen ouders / verzorgers dit aan te vragen. Ouders kunnen dit zelf registreren in Somtoday of de verlofaanvraag te mailen naar mevr. De Ruiter: s.deruiter@stichtinglvo.nl.

Onder bijzonder verlof verstaan we verlof buiten de schoolvakanties of verlof dat meer dan één dag duurt. Let op: wanneer u bijzonder verlof wilt aanvragen, dient u te allen tijde een e-mail te sturen naar:
Mevr. Daalman – leerlingbegeleider vmbo-MiX en mavo
Mevr. Schols – leerlingbegeleider havo en vwo

Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen niet van school wegblijven voor vakanties. Alleen als een gezin door het specifieke beroep (seizoensgebonden of eigen horecabedrijf) van één of van beide ouders echt niet weg kan in de schoolvakanties. Dit verlof mag maximaal aaneensluitend 10 dagen duren en mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. De ouders moeten het verlof minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen en hierbij een verklaring van de werkgever overleggen.


Overige bijzondere aanvragen van verlof: duur in overleg.

 

Vrij voor gewichtige omstandigheden.

In de leerplichtwet worden geen regels genoemd over wanneer u wel of geen extra verlof kunt aanvragen buiten de schoolvakanties. De leerlingbegeleiding  of de leerplichtambtenaar beoordeelt iedere aanvraag daarom individueel, op basis van de richtlijnen van het Bureau Voortijdig Schoolverlaten.

 

Verlof moet schriftelijk door de ouders of verzorgers worden aangevraagd. Als er verlof voor méér dan 10 dagen wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar.

Alle leerlingen die wonen in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Margraten, Eysden, Gulpen-Wittem en Vaals vallen onder het bureau Leerplicht van Maastricht/Heuvelland. De leerlingen die o.a. wonen in de gemeenten Heerlen, Simpelveld, Voerendaal, Kerkrade, Landgraaf en Nuth vallen onder bureau VSV Parkstad.

 

Kalender

May 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden.

Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "Ger van de bieb" ken...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "Ger van de bieb" kende iedereen. De oud-leerlingen zien...
Lees meer
Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "...
Lees meer
Foto
Kalender

May 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage