Login
Somtoday
Slide background

Ouderbijdrage

Onze school vraagt aan ouders om mee te betalen aan bepaalde extra diensten, voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” genoemd.

In overleg met de oudervereniging en de oudergeleding MR is besloten om de vrijwillige ouderbijdrage te baseren op het solidariteitsbeginsel en een totaalbedrag te vragen voor alle extra faciliteiten.

De bijdrage die wij als school vragen is vrijwillig. Dat betekent dat wij leerlingen van wie de ouders niet wensen of kunnen betalen niet uitsluiten van de te verstrekken diensten. Ons systeem is gebaseerd op solidariteit. We hopen dat zo veel mogelijk ouders betalen ook al weten zij dat ze indirect voor anderen meebetalen.Download formulieren:

* Informatie omtrent de ouderbijdrage 2023-2024 kunt u in deze brief lezen.
 

* Een overzicht van de diverse specificaties, zoals ook genoemd in de brief, kunt u hier downloaden.

* De overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 2023-2024 kunt u hier na lezen.
 

* Een introductiefilmpje over de werkwijze van WIS Collect kunt hier bekijken.

Kalender

May 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden.

Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "Ger van de bieb" ken...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "Ger van de bieb" kende iedereen. De oud-leerlingen zien...
Lees meer
Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "...
Lees meer
Foto
Kalender

May 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

'Ger van de bieb' overleden

Op vrijdag 10 mei jl. is dhr. Ger Brants is overleden. Ger Brants was sinds november 1981 een begrip op het Sophianum. Iedereen kende "Ger van de bieb", en "...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage