Login
Somtoday
Slide background

Privacy

De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn ingeschreven. Het doel van deze informatie is om onderwijs te kunnen organiseren en geven aan de leerlingen. Daarnaast is de informatie nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra zorg kan worden geboden. De school respecteert de privacy van alle leerlingen en ouders en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig wordt behandeld.
 

Op het verzamelen en verwerken van gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon/leerling is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Doel van de AVG is onder meer om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan. Dit betekent dat de school uitsluitend gegevens van leerlingen zal verzamelen en verwerken indien daarvoor een gerechtvaardigd doel (zoals omschreven in de AVG) aanwezig is of indien de betrokken leerling of ouder(s) hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. In het laatste geval zal de school ofwel in het aanmeldformulier ofwel in een separaat toestemmingsformulier uitvragen welke gegevens (denk bijvoorbeeld ook aan foto’s en filmopnames) dan vastgelegd mogen worden.


De privacyverklaring van LVO is terug te vinden op de website van Stichting LVO: https://www.stichtinglvo.nl/privacyverklaring-lvo/. Daarin wordt uitgelegd welke privacygevoelige leerlinggegevens de school verzamelt en met welk doel. In de privacyverklaring staat omschreven welke rechten van betrokkenen er zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt verzamelde gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. De privacyverklaring omschrijft ook hoe u een datalek kunt melden.


Het college van bestuur heeft daarnaast een ‘Privacyreglement verwerking leerlinggegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin wordt uitgebreider toegelicht welke leerlinggegevens worden opgenomen, met welk doel en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook het inzage – en correctierecht komt aan bod.


Het reglement is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Privacyreglement’ in te typen in de zoekfunctie.


Tot slot heeft het college van bestuur een Informatiebeveiligings- en privacybeleid voor de Stichting LVO vastgesteld. Dit document geeft de visie weer op informatiebeveiliging en privacy van de Stichting LVO en de bij haar aangesloten scholen en is richtinggevend voor de daadwerkelijke invoering van beveiligingsmaatregelen op het gebied van techniek, organisatie en processen. Aan de implementatie en actualisatie van deze maatregelen wordt door een centraal team, waaronder de Functionaris Gegevensbescherming, continu gewerkt.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

August 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

School ook vrijdag gesloten

De wateroverlast blijft overal voor problemen en ellende zorgen. Ook vrijdag 16 juli zal het schoolgebouw daarom, op dringend advies van de gemeente Gulpen-Wittem, de hele dag gesloten zijn. Dit geldt voor leerlinge...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

School ook vrijdag gesloten

De wateroverlast blijft overal voor problemen en ellende zorgen. Ook vrijdag 16 juli zal het schoolgebouw daarom, op dringend advies van de gemeente Gulpen-Wittem, de hele dag gesloten zijn. Dit geldt voor leerlingen én personee...
Lees meer
Kalender

August 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

School ook vrijdag gesloten

De wateroverlast blijft overal voor problemen en ellende zorgen. Ook vrijdag 16 juli zal het schoolgebouw daarom, op dringend advies van de gemeente Gulpen-Wittem, de hele dag...
Lees meer
Foto
Kalender

August 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

School ook vrijdag gesloten

De wateroverlast blijft overal voor problemen en ellende zorgen. Ook vrijdag 16 juli zal het schoolgebouw daarom, op dringend advies van de gemeente Gulpen-Wittem, de hele dag...
Lees meer
Foto
Kalender

August 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage