Slide background

Privacy

De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn ingeschreven. Het doel van deze informatie is om onderwijs te kunnen organiseren en geven aan de leerlingen. Daarnaast is de informatie nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra zorg kan worden geboden. De school respecteert de privacy van alle leerlingen en ouders en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig word behandeld.

Op het verzamelen en verwerken van gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon / leerling is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Doel van de AVG is onder meer om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan. Dit betekent dat de school uitsluitend gegevens van leerlingen zal verzamelen en verwerken indien daarvoor een gerechtvaardigd doel (zoals omschreven in de AVG) aanwezig is of indien de betrokken leerling of ouder(s) hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. In het laatste geval zal de school ofwel in het aanmeldformulier of wel in een separaat toestemmingsformulier uitvragen welke gegevens (denk bijvoorbeeld ook aan foto's en filmopnames) dan vastgelegd mogen worden.
 

De privacyverklaring van LVO is terug te vinden op de website van Stichting LVO: https://www.stichtinglvo.nl/privacyverklaring-lvo/.  Daarin wordt uitgelegd welke privacygevoelige leerlinggegevens de school verzamelt en met welk doel. In de privacyverklaring aat omschreven welke rechten van betrokkenen er zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt verzamelde gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. De privacyverklaring omschrijft ook hoe u een datalek kunt melden.


Het College van Bestuur heeft daarnaast een ‘Privacyreglement verwerking leerlinggegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin wordt uitgebreider toegelicht welke leerlinggegevens worden opgenomen, met welk doel en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook het inzage – en correctierecht komt aan bod. Het reglement is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Privacyreglement’ in te typen in de zoekfunctie.
 

Tot slot heeft het College van Bestuur een Informatiebeveiligings- en privacybeleid voor de Stichting LVO vastgesteld. Dit document geeft de visie weer op informatiebeveiliging en privacy van de Stichting LVO en de bij haar aangesloten scholen en is richtinggevend voor de daadwerkelijke invoering van beveiligingsmaatregelen op het gebied van techniek, organisatie en processen. Aan de implementatie van deze maatregelen wordt door een centraal team, waaronder de Functionaris Gegevensbescherming, gewerkt.

 

 

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer auto's dan gewoonlijk bij school en...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer auto's dan gewoonlijk bij school en de meeste leerlinge...
Lees meer
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage