Login
Somtoday
Slide background

Leerlingenparticipatie

De school heeft met instemming van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad leerlingenparticipatiebeleid vastgesteld. Het Sophianum kent een leerlingenraad, die betrokken is bij de organisatie van buitenlesactiviteiten. Hier vallen o.a. de Valentijnsactie en “Sophie Slaapt Niet” onder. De directie ziet toe op het functioneren van de leerlingenraad. De leerlingenraad is per mail bereikbaar: sophianumleerlingenraad@gmail.com.

In diverse kolommen is een leerlingpanel actief. Leerlingen uit de klassen van die kolom komen een aantal keren per jaar bij elkaar met teamleider om over allerhande zaken te praten.

Leerlingen hebben plichten, maar zeker ook rechten. In het leerlingenstatuut staan deze allemaal vermeld.De hernieuwde versie van het leerlingenstatuut is hier te downloaden.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

October 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Update n.a.v. persconferentie 13 oktober

Tijdens de persconferentie van 13 oktober hebben we vernomen dat er de komende periode weinig verandert voor het onderwijs. Het onderwijs blijft zoveel mogelijk open voor alle leerlingen. We blijven ons houden aan d...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Update n.a.v. persconferentie 13 oktober

Tijdens de persconferentie van 13 oktober hebben we vernomen dat er de komende periode weinig verandert voor het onderwijs. Het onderwijs blijft zoveel mogelijk open voor alle leerlingen. We blijven ons houden aan de hygiëneregels...
Lees meer
Kalender

October 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Update n.a.v. persconferentie 13 oktober

Tijdens de persconferentie van 13 oktober hebben we vernomen dat er de komende periode weinig verandert voor het onderwijs. Het onderwijs blijft zoveel mogelijk open voor alle...
Lees meer
Foto
Kalender

October 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Update n.a.v. persconferentie 13 oktober

Tijdens de persconferentie van 13 oktober hebben we vernomen dat er de komende periode weinig verandert voor het onderwijs. Het onderwijs blijft zoveel mogelijk open voor alle...
Lees meer
Foto
Kalender

October 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage