Login
Somtoday
Slide background

Kwaliteitszorg

Voor de scholen die onder het bevoegd gezag van Stichting LVO vallen is kwaliteitszorg bovenschools geregeld via de beleidsmonitor. De beleidsmonitor kent drie aandachtsgebieden: uitstekend onderwijs, goed werkgever- en werknemerschap en gezonde financiën. Op alle drie terreinen zijn doelstellingen en prestatie-indicatoren vastgesteld.
 

In de afgelopen jaren is er op basis van deze beleidsmonitor vooral gewerkt vanuit stichtingsbrede ambities c.q. doelstellingen. Deze beleidsmonitor wordt voortdurend verbeterd en bijgesteld en zal vanaf 2019-2020 kwaliteitsmonitor genoemd worden. Er is in de afgelopen periode veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van het kwaliteitszorgsysteem, instrumenten en data. Hiermee kon het Sophianum transparant verantwoording afleggen en op resultaten aangesproken worden. De interne controle op processen en data is daarmee afgelopen jaren versterkt.


In de komende jaren streeft Stichting LVO na om de focus te verleggen naar de basiskwaliteit en meer uit te gaan van het bijbehorende waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs en het sectorakkoord.

 

In de lopende schooljaren van dit schoolplan stelt de coördinator kwaliteitszorg van het Sophianum jaarlijks een plan van aanpak kwaliteitszorg op, waarin taken en verantwoordelijkheden in cyclische kwaliteitszorg (volledige uitvoering van de PDCA) expliciet benoemd worden en gemaakte afspraken en ambities nageleefd kunnen worden. In dit plan van aanpak omtrent kwaliteitszorg wordt tevens een kwaliteitskalender opgenomen.


Voor een goede onderwijskwaliteit op het Sophianum zullen de onderwijsresultaten de komende jaren een belangrijke pijler worden van de kwaliteitszorg.


Centraal staan hierbij:
- de leerlingveiligheid
- de leskwaliteit
- het leereffect van en op de leerlingen.

 

De relevante data die als prestatie-indicatoren worden gebruikt om effecten te meten, vinden we terug in onder andere:
- het onderwijsresultatenoverzicht Inspectie van Onderwijs
- in "Scholen op de kaart" (Vensters voor Verantwoording)
- rapportages van Kwaliteitsscholen
- het leerlingadministratiesysteem en via BRON van de Dienst Uitvoering Onderwijs
- het Internet Schooldossier
- interne en externe onderzoeksrapporten
- Foleta/ AFAS en financiële resultatenrekeningen
- tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers, ouders en leerlingen
- panelgesprekken met leerlingen en ouders
- teamjaarplannen
- managementrapportages


We willen dat de kwaliteit van onderwijs levend blijft. Dat alle medewerkers kritische vragen blijven stellen, zien wat er goed is en wat beter kan en hierop effectieve acties ondernemen. De verbeterpunten zijn opgenomen in het Schoolplan 2019-2024.

 


Op de website "Scholen op de kaart" presenteert het Sophianum zichzelf. Dit wordt gedaan door toelichtingen te schrijven bij de betrouwbare gegevens die afkomstig zijn van erkende partijen zoals DUO en de Inspectie van het Onderwijs én door zelf unieke informatie toe te voegen.

 

Kalender

August 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

School ook vrijdag gesloten

De wateroverlast blijft overal voor problemen en ellende zorgen. Ook vrijdag 16 juli zal het schoolgebouw daarom, op dringend advies van de gemeente Gulpen-Wittem, de hele dag gesloten zijn. Dit geldt voor leerlinge...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

School ook vrijdag gesloten

De wateroverlast blijft overal voor problemen en ellende zorgen. Ook vrijdag 16 juli zal het schoolgebouw daarom, op dringend advies van de gemeente Gulpen-Wittem, de hele dag gesloten zijn. Dit geldt voor leerlingen én personee...
Lees meer
Kalender

August 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

School ook vrijdag gesloten

De wateroverlast blijft overal voor problemen en ellende zorgen. Ook vrijdag 16 juli zal het schoolgebouw daarom, op dringend advies van de gemeente Gulpen-Wittem, de hele dag...
Lees meer
Foto
Kalender

August 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

School ook vrijdag gesloten

De wateroverlast blijft overal voor problemen en ellende zorgen. Ook vrijdag 16 juli zal het schoolgebouw daarom, op dringend advies van de gemeente Gulpen-Wittem, de hele dag...
Lees meer
Foto
Kalender

August 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage