Login
Somtoday
Slide background

Kwaliteit

Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt, verbetert, waarborgt en stimuleert. De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het doeltreffend aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van leerlingen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen. Wij vinden het belangrijk de onderwijskwaliteit goed te bewaken (krijgen de leerlingen goed les, voelen ze zich veilig en leren ze genoeg?). We streven na om de basiskwaliteit op orde te houden en waar mogelijk te verbeteren.


Op het Sophianum:
- gaan we regelmatig na of we de nagestreefde kwaliteit realiseren: doen we de dingen goed?
- bepalen we hoe we de kwaliteit zichtbaar maken: hoe meten we wat we willen meten?
- laten we het beeld door anderen toetsen: vinden anderen dat ook?
- bepalen we wat de consequenties zijn van de uitkomsten van ons onderzoek: wat doen we met de aldus verkregen informatie?

Als school zijn we zelf verantwoordelijk voor onze kwaliteit en kwaliteitszorg en werken we daarbij nauw samen met het bestuur van Stichting LVO.


Het doel van de kwaliteitszorg is het gepland en gericht sturen op de verbetering van kwaliteit, door die te meten en het nemen van verbetermaatregelen. Ook heeft het tot doel in en extern verantwoording af te leggen door kritisch naar de eigen school en organisatie te kijken. We nemen deel aan visitaties door externen en organiseren jaarlijks een interne review.

 

Het Sophianum heeft een plan van aanpak kwaliteitszorg en werkt cyclisch aan kwaliteit van onderwijs. Het plan van aanpak wordt jaarlijks opgesteld door de coördinator Kwaliteitszorg en aangepast aan de stand van zaken aangaande de kwaliteit en oordeel van de Inspectie van Onderwijs.


Scholen op de kaart
Via de website ‘Scholen op de kaart’ kan iedereen online zien hoe onze school het doet ten opzichte van andere scholen. Resultaten zoals slaagpercentage, doorstroomcijfers, maar ook de tevredenheid van ouders en leerlingen worden getoond en vergeleken met de prestaties van andere scholen. Voor de directe link naar de pagina van het Sophianum klik hier.


De informatie is onder andere afkomstig van het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en van de scholen.
 

 

Kalender

October 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Update n.a.v. persconferentie 13 oktober

Tijdens de persconferentie van 13 oktober hebben we vernomen dat er de komende periode weinig verandert voor het onderwijs. Het onderwijs blijft zoveel mogelijk open voor alle leerlingen. We blijven ons houden aan d...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Update n.a.v. persconferentie 13 oktober

Tijdens de persconferentie van 13 oktober hebben we vernomen dat er de komende periode weinig verandert voor het onderwijs. Het onderwijs blijft zoveel mogelijk open voor alle leerlingen. We blijven ons houden aan de hygiëneregels...
Lees meer
Kalender

October 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Update n.a.v. persconferentie 13 oktober

Tijdens de persconferentie van 13 oktober hebben we vernomen dat er de komende periode weinig verandert voor het onderwijs. Het onderwijs blijft zoveel mogelijk open voor alle...
Lees meer
Foto
Kalender

October 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Update n.a.v. persconferentie 13 oktober

Tijdens de persconferentie van 13 oktober hebben we vernomen dat er de komende periode weinig verandert voor het onderwijs. Het onderwijs blijft zoveel mogelijk open voor alle...
Lees meer
Foto
Kalender

October 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage