Slide background

Inspectie

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben.
 

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en leerresultaten. In het toezicht zijn de leerresultaten van een school leidend. Dat zijn de prestaties van alle leerlingen bij elkaar.

Zij levert ook een bijdrage aan de verbetering van het onderwijs door te rapporteren over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
 
De voorwaarden van de Wet op het Onderwijstoezicht leiden tot de volgende uitgangspunten:

  1. Het bestuur is het eerste aanspreekpunt.

  2. Het toezicht is proportioneel en risicogericht.

  3. De inspectie streeft naar een zo beperkt mogelijke administratieve last voor scholen.

Het toezicht in drie stappen

  1. De inspectie voert een risicoanalyse uit.

  2. De inspectie stelt de mate van toezicht vast.

  3. De inspectie publiceert het toezicht en de bevindingen.

Informatie van de inspectie over scholen is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) openbaar. De openbaarheid geldt voor de rapportages, de kwaliteitskaarten, het elektronisch schooldossier en voor de zelfevaluatie die de school beschikbaar heeft gesteld.

Postadres
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Bezoekadres
Het bezoekadres van de Inspectie van het Onderwijs, kantoor Utrecht

Park Voorn 4
3544 AC Utrecht
Telefoonnummer receptie: 030-6690600

Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer auto's dan gewoonlijk bij school en...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer auto's dan gewoonlijk bij school en de meeste leerlinge...
Lees meer
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Sophianum haalt leerlingen thuis op tijdens busstaking

Dinsdag 28 mei ligt het openbaar vervoer plat. We hadden al aangekaart dat het verstandig is om tijdig vervangend vervoer te regelen. We zagen vanmorgen dan ook iets meer...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage