Slide background

Incidentregistratie

Scholen hebben sinds 1 augustus 2012 een wettelijk verplichting incidenten te registreren. Ongevallen vallen weliswaar buiten de wettelijke definitie van een incident, maar ook voor ongevallen geldt, zeker wanneer die verzuim tot gevolg hebben, een meldingsplicht. Registreren is enkel mogelijk voor zover een incident of ongeval ook daadwerkelijk gemeld wordt. Het is daarom belangrijk dat iedere leerling en elk personeelslid goed op de hoogte is van wat onder een incident/ongeval verstaan wordt en waar het gemeld kan worden.

Onder een incident wordt verstaan:
•    fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft;
•    fysiek geweld waarbij wapens gebruikt zijn;
•     wapenbezit (onderscheiden naar vuur-, steek- en overige wapens);
•    seksueel misbruik;
•    grove pesterijen;
•    discriminatie (ondermeer naar ras, geslacht en homodiscriminatie);
•    bedreigingen;
•    vernieling of diefstal van goederen;
•    drugs (onderscheiden naar bezit, gebruik en verkoop).

Onder een ongeval wordt verstaan:
Elke gebeurtenis die fysiek en of geestelijk ongemak tot gevolg heeft. Ernstige ongevallen moet de werkgever melden bij de arbeidsinspectie .

Van belang bij het melden van een incident/ongeval zijn de volgende 7 vragen:

  1. Wat (incidentinhoud)?

  2. Wanneer (datum en tijd)?

  3. Wie (de betrokkenen)?

  4. Waar (de locatie)?

  5. Waarmee (bij een incident: voorwerpen of technische en digitale systemen / bij een ongeval: met welk arbeidsmiddel of door welke omstandigheid is het gebeurd)?

  6. Waarom (bij een incident: motief / bij een ongeval: waarom is het kunnen gebeuren)?

  7. Welke maatregel is genomen?


Een incident/ongeval gemeld worden bij dhr. A. Bemelmans (043-4505310).

Meldingen worden jaarlijks gerapporteerd aan de MR. De rapportages zijn vanzelfsprekend anoniem.

Het meldingsformulier kunt u hier downloaden. Dit formulier kunt u, na het ingevuld te hebben, inleveren bij de receptie, óf via mail sturen naar info@sophianum.nl.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

May 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Out Of The Box: de data!

De voorbereidingen voor de cabaretvoorstelling 'Out Of The Box' zijn in volle gang. Hieronder vemelden we de data waarop de voorstellingen gespeeld zullen gaan worden. Ook dit jaar zijn er weer twee matineev...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Out Of The Box: de data!

De voorbereidingen voor de cabaretvoorstelling 'Out Of The Box' zijn in volle gang. Hieronder vemelden we de data waarop de voorstellingen gespeeld zullen gaan worden. Ook dit jaar zijn er weer twee matineevoorstellingen ingepl...
Lees meer
Kalender

May 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Out Of The Box: de data!

De voorbereidingen voor de cabaretvoorstelling 'Out Of The Box' zijn in volle gang. Hieronder vemelden we de data waarop de voorstellingen gespeeld zullen gaan worden....
Lees meer
Foto
Kalender

May 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Out Of The Box: de data!

De voorbereidingen voor de cabaretvoorstelling 'Out Of The Box' zijn in volle gang. Hieronder vemelden we de data waarop de voorstellingen gespeeld zullen gaan worden....
Lees meer
Foto
Kalender

May 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage