Login
Somtoday
Slide background

Gezonde school

De media besteden steeds meer aandacht aan de ernstige gevolgen van overgewicht bij kinderen door slechte eetgewoonten en onvoldoende bewegen.

Voor het Sophianum een reden om heel bewust geen vette hap in de kantine aan te bieden. De automaten bevatten vooral mueslirepen, vers fruit en snoep met veel minder suiker. Ook zijn er automaten met light-dranken en water.
 

Tijdens de middagpauzes worden er ​gratis appels uitgedeeld in de aula. Dit gebeurt in samenwerking met de regionale coöperatie "Met Fruit Erop Uit".

Sinds 1 juli 2008 is in overleg met de medezeggenschapsraad voor onze gebouwen het wettelijke rookverbod ingevuld door roken alleen nog toe te staan op de daarvoor aangegeven plekken buiten het schoolgebouw.

M.i.v. 10 maart 2014 geldt een algeheel rook- en alcoholverbod voor alle leerlingen. Op door school georganiseerde feesten en tijdens, door school georganiseerde, activiteiten en excursies is het gebruik van alcohol niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Daarnaast mag er, op het schoolterrein, niet meer gerookt worden door leerlingen, ook niet door leerlingen van 18 jaar en ouder.

We doen een dringend beroep om iedereen om de regelingen in het kader van het rookverbod te respecteren. Door het roken te matigen zorgt men in ieder geval goed voor de eigen gezondheid.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

April 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

25-2 Update n.a.v. persconferentie

Het kabinet heeft dinsdagavond in de persconferentie lichte versoepelingen aangekondigd. Een daarvan is dat vanaf 1 maart meer fysiek onderwijs is toegestaan op school. De leerlingen die de afgelopen periode verplic...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

25-2 Update n.a.v. persconferentie

Het kabinet heeft dinsdagavond in de persconferentie lichte versoepelingen aangekondigd. Een daarvan is dat vanaf 1 maart meer fysiek onderwijs is toegestaan op school. De leerlingen die de afgelopen periode verplicht thuisonderwijs vo...
Lees meer
Kalender

April 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

25-2 Update n.a.v. persconferentie

Het kabinet heeft dinsdagavond in de persconferentie lichte versoepelingen aangekondigd. Een daarvan is dat vanaf 1 maart meer fysiek onderwijs is toegestaan op school. De lee...
Lees meer
Foto
Kalender

April 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

25-2 Update n.a.v. persconferentie

Het kabinet heeft dinsdagavond in de persconferentie lichte versoepelingen aangekondigd. Een daarvan is dat vanaf 1 maart meer fysiek onderwijs is toegestaan op school. De lee...
Lees meer
Foto
Kalender

April 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage