Login
Somtoday
Slide background

Verlof

Kortdurend verlof
Indien een leerling onder schooltijd verlof nodig heeft voor bijv. bezoek huisarts, specialist, orthodontist, begrafenis, examen rijbewijs, enz. dan dienen ouders/verzorgers dit aan te vragen middels de kortdurend verlofbrief.  Deze verlofbrief dient ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij de receptie waar de verlofaanvraag afgehandeld zal worden.
 

 • medische begeleiding (MB); dokter, tandarts, orthodontist, psycholoog enz.

 • bijzondere situatie (VE); begrafenis, crematie (bloed- en aanverwanten t/m 4e graad) 

 • rijbewijs (RB); tussentijdse toets, scooter/auto, theorie- en praktijkexamen (geen verlof voor rijles)

 • vervolgstudie (OM); aanmeldingsonderzoek, auditie, intakegesprek

 • aanvraag voor een meeloopdag of open dag (OM), met bewijs van aanmelding inleveren bij Enterpoint.


Bijzonder Verlof
Indien een leerling onder schooltijd verlof nodig heeft voor onderstaande zaken, dan dienen ouders/verzorgers dit aan te vragen middels de bijzonder verlof brief. Deze verlofbrief dient ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij Enterpoint. Daar zal de verlofaanvraag afgehandeld worden.
 

 • bijzondere situatie (VE); huwelijk, huwelijksjubileum (voeg een kopie van de kaart/uitnodiging bij)

 • groot verlof (VE); vakantie buiten schoolvakanties 

Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen niet van school wegblijven voor vakanties. Alleen als een gezin door het specifieke beroep (seizoensgebonden of eigen horecabedrijf) van één of van beide ouders echt niet weg kan in de schoolvakanties. Dit verlof mag maximaal aaneensluitend 10 dagen duren en mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. De ouders moeten het verlof minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen en hierbij een verklaring van de werkgever overleggen.

 • overige bijzondere aanvragen (VE): duur in overleg


Vrij voor gewichtige omstandigheden 
In de leerplichtwet worden geen regels genoemd over wanneer u wel of geen extra verlof kunt aanvragen buiten de schoolvakanties. De leerlingbegeleidster van Enterpoint of de leerplichtambtenaar beoordeelt iedere aanvraag daarom individueel, op basis van de richtlijnen van het Bureau Voortijdig Schoolverlaten.

Wél extra verlof:

 •         Voor het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind
 •         Het 12,5- of 25-jarig huwelijksjubileum van de ouders
 •         Het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders
 •         Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad.
  duur in overleg
 •        Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad.
  duur in overleg
 •        Verhuizing van het gezin
 •        Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren
 •        Erkende religieuze feesten
 •        Andere, naar het oordeel van de leerlingbegeleidster belangrijke redenen

Géén extra verlof:

 •        Familiebezoek in het buitenland
 • ·     Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in het geval van speciale vakantieaanbiedingen, laagseizoenkortingen of uitnodigingen van familie of vrienden)
 •        Eerder vertrek naar of latere terugkeer van vakantie vanwege verkeersdrukte
 • ·      Verlof voor een kind omdat andere kinderen in het gezin al of nog vrij zijn

Verlof moet schriftelijk door de ouders of verzorgers worden aangevraagd. Als er verlof voor méér dan 10 dagen wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar. De aanvraag hiervoor kan door de ouders of verzorgers worden ingediend bij:

Bureau Voortijdig Schoolverlaten
Postbus 1, 6400 AA Heerlen
of via de leerlingbegeleidster bij Enterpoint

Een folder over vakantieverlof en vrij voor gewichtige omstandigheden kunt u opvragen bij Bureau Leerplicht van Maastricht/Heuvelland - (043) 3505440 - of bij Bureau VSV Parkstad-Limburg – (045) 4001133 en info@vsv-parkstad.nl 

Alle leerlingen die wonen in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Margraten, Eysden, Gulpen-Wittem en Vaals vallen onder het bureau Leerplicht van Maastricht/Heuvelland. De leerlingen die o.a. wonen in de gemeenten Heerlen, Simpelveld, Voerendaal, Kerkrade, Landgraaf en Nuth vallen onder bureau VSV Parkstad.

Kalender

August 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

School ook vrijdag gesloten

De wateroverlast blijft overal voor problemen en ellende zorgen. Ook vrijdag 16 juli zal het schoolgebouw daarom, op dringend advies van de gemeente Gulpen-Wittem, de hele dag gesloten zijn. Dit geldt voor leerlinge...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

School ook vrijdag gesloten

De wateroverlast blijft overal voor problemen en ellende zorgen. Ook vrijdag 16 juli zal het schoolgebouw daarom, op dringend advies van de gemeente Gulpen-Wittem, de hele dag gesloten zijn. Dit geldt voor leerlingen én personee...
Lees meer
Kalender

August 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

School ook vrijdag gesloten

De wateroverlast blijft overal voor problemen en ellende zorgen. Ook vrijdag 16 juli zal het schoolgebouw daarom, op dringend advies van de gemeente Gulpen-Wittem, de hele dag...
Lees meer
Foto
Kalender

August 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

School ook vrijdag gesloten

De wateroverlast blijft overal voor problemen en ellende zorgen. Ook vrijdag 16 juli zal het schoolgebouw daarom, op dringend advies van de gemeente Gulpen-Wittem, de hele dag...
Lees meer
Foto
Kalender

August 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage