Login
Somtoday
Slide background

Schoolreglement

Schoolreglement
 

1. Iedere leerling zorgt steeds bij aanvang van de lessen aanwezig te zijn. De leerlingen verlaten het schoolterrein nooit voor het einde van de laatste les.

2. Pesten en gebruik van geweld zijn niet toegestaan. Bij overtreding kunnen de ouders worden ingelicht en kan een leerling geschorst worden. In ernstige gevallen kan een leerling verwijderd worden en wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 

3. Een leerling die betrapt wordt op het bezit van een wapen wordt geschorst met melding aan de inspectie. Er volgt aangifte bij de politie.
 

4. Het bezit en gebruik van drugs en alcohol op school en tijdens door de school georganiseerde activiteiten zijn verboden. Bij overtreding wordt de leerling de toegang tot het terrein ontzegd. Hij/zij wordt geschorst en er volgt een schriftelijke melding aan de inspectie. De ouders/verzorgers worden hiervan eveneens schriftelijk op de hoogte gesteld.

Indien hij/zij wordt betrapt op dealerschap en/of het verspreiden van alcohol en drugs wordt er in alle gevallen melding gemaakt naar de politie en ouders. Tevens volgt er onmiddellijke schorsing en verbod het schoolterrein te betreden. Een dergelijke melding kan gevolgd worden door een aangifte. De school behoudt zich het recht voor om in gevallen van verdenking van het overtreden van deze laatste regel betreffende leerling te fouilleren en zijn/haar schooltassen en locker te inspecteren. Laatstgenoemde maatregelen worden uitgevoerd door een politieagent(e).
 

5. Tijdens de lessen kom je niet in de gangen en de garderobe. Zitten in de gangen is verboden. Je jas en andere kledingstukken berg je op in de garderobe. Iedere leerling draagt zijn eigen verantwoordelijkheid voor waardevolle spullen en is medeverantwoordelijk voor het handhaven van een normale rust in de gebouwen. Tijdens de pauze houdt men zich aan de praktische aanwijzigingen.
 

6. Het gebruik van alle geluids- en andere communicatieapparatuur is in de schoolgebouwen alleen toegestaan met goedkeuring van een docent / medewerker van de school. Het maken van foto's en video's op school is alleen toegestaan na expliciete toestemming van de directeur. Het gaat hier om de bescherming van de privacy van ieder van ons.
 

7. Voor alle schade die een leerling opzettelijk of door eigen schuld veroorzaakt zal hij/zij of de wettelijke vertegenwoordiger aansprakelijk worden gesteld.
 

8. M.i.v. 10 maart 2014 geldt een algeheel rook- en alcoholverbod voor alle leerlingen. Op door school georganiseerde feesten en tijdens, door school georganiseerde, activiteiten en excursies is het gebruik van alcohol niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Daarnaast mag er, op het schoolterrein, niet meer gerookt worden door leerlingen, ook niet door leerlingen van 18 jaar en ouder. We doen een dringend beroep om iedereen om de regelingen in het kader van het rookverbod te respecteren. Door het roken te matigen zorgt men in ieder geval goed voor de eigen gezondheid.
 

9. Leerlingen zijn verplicht de aanwijzingen van de docenten en het onderwijs ondersteunend personeel op te volgen. Zij nemen een correcte houding aan tegenover medeleerlingen en personeelsleden.
 

10. Men ruimt altijd zijn rommel op. Iedere leerling is medeverantwoordelijk voor een goede sfeer in het gebouw.
 

11. De docent kan voor zijn eigen klas/lokaal nadere regels stellen.
 

12. Het is bij wet verboden vuurwerk en andere explosieven bij zich te hebben.
 

13. Het is op school verboden om kleding te dragen met discriminerende of racistische teksten of kleding met teksten/opdrukken die verwijzen naar een racistische organisatie.
 

14. De directeur kan, zo mogelijk na overleg met de teamleiders, tijdelijk of permanent aanvullende regels stellen indien hiertoe aanleiding bestaat.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

July 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Download foto`s diplomeringen

Op woensdag 21 en donderdag 22 juli vonden de diplomeringen plaats van onze geslaagde examenleerlinen. Ook dit jaar was er gekozen voor een `drive through`-parcours. Op onze social media zijn uitgebreide verslagen t...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Download foto`s diplomeringen

Op woensdag 21 en donderdag 22 juli vonden de diplomeringen plaats van onze geslaagde examenleerlinen. Ook dit jaar was er gekozen voor een `drive through`-parcours. Op onze social media zijn uitgebreide verslagen te lezen van deze sch...
Lees meer
Kalender

July 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Download foto`s diplomeringen

Op woensdag 21 en donderdag 22 juli vonden de diplomeringen plaats van onze geslaagde examenleerlinen. Ook dit jaar was er gekozen voor een `drive through`-parcours. Op onze s...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Download foto`s diplomeringen

Op woensdag 21 en donderdag 22 juli vonden de diplomeringen plaats van onze geslaagde examenleerlinen. Ook dit jaar was er gekozen voor een `drive through`-parcours. Op onze s...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage