Login
Somtoday
Slide background

Boeken

Vanaf schooljaar 2009-2010 heeft de school de zorg voor gratis schoolboeken voor zijn leerlingen. Deze zorgplicht houdt in dat de school een leerling gratis de leer- en werkboeken, e-packs en software ter beschikking stelt. De leerling krijgt de boeken in bruikleen. De boeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school.  Toch zijn niet al de lesmaterialen gratis!

Uitzonderingen op de regeling zijn: rekenmachines, woordenboeken, atlassen, schriften, schrijfgerei, gereedschappen, sport- en werkkleding. Ook een agenda, een multomap en kosten van excursies, introductiekampen, werkweken en reizen e.d. vallen buiten de regeling.

Voor een aantal van bovenstaande uitzonderingen kan de school, als u dat wenst, ook zorgen. Uiteraard worden de kosten dan in rekening gebracht, denk met name aan de grafische rekenmachine (bovenbouw havo/vwo), gereedschappen, sport- en werkkleding.

Voor het gebruik van de klassikale sets atlassen en op school aanwezige woordenboeken kunt u intekenen op de overeenkomst over de vrijwillige ouderbijdrage. Betaalt u dit onderdeel uit de vrijwillige ouderbijdrage niet dan dient u hier zelf zorg voor te dragen!

De school gaat ervan uit dat leerlingen de schoolboeken (die ze van school in bruikleen krijgen) netjes behandelen en aan het einde van het schooljaar netjes inleveren. Beschadigde exemplaren worden in rekening gebracht. Voor een klein deel van de werkboeken geldt, dat ze meermaals gebruikt worden. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de leerboeken (niet in schrijven en netjes inleveren einde schooljaar)

Bij het afhalen van de schoolboeken voor aanvang van het schooljaar tekent u als ouder/verzorger een formulier voor ontvangst van de boeken.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

July 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Download foto`s diplomeringen

Op woensdag 21 en donderdag 22 juli vonden de diplomeringen plaats van onze geslaagde examenleerlinen. Ook dit jaar was er gekozen voor een `drive through`-parcours. Op onze social media zijn uitgebreide verslagen t...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Download foto`s diplomeringen

Op woensdag 21 en donderdag 22 juli vonden de diplomeringen plaats van onze geslaagde examenleerlinen. Ook dit jaar was er gekozen voor een `drive through`-parcours. Op onze social media zijn uitgebreide verslagen te lezen van deze sch...
Lees meer
Kalender

July 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Download foto`s diplomeringen

Op woensdag 21 en donderdag 22 juli vonden de diplomeringen plaats van onze geslaagde examenleerlinen. Ook dit jaar was er gekozen voor een `drive through`-parcours. Op onze s...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Download foto`s diplomeringen

Op woensdag 21 en donderdag 22 juli vonden de diplomeringen plaats van onze geslaagde examenleerlinen. Ook dit jaar was er gekozen voor een `drive through`-parcours. Op onze s...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2021

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage