Slide background

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. Het gaat hier om zaken die vooral op u of op uw zoon/dochter als persoon betrekking hebben.

 

Door voorzitter van de Centrale Directie aangestelde vertrouwenspersoon
De door de school aangestelde vertrouwenspersoon is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school.


Door bevoegd gezag aangestelde vertrouwenspersoon
Mw. A. van Dormalen van Buro van Dormalen en dhr. T. van de Gazelle zijn de vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen.
 

Mw. Van Dormalen is te bereiken via telefoonnummer 06-51615114 of per email: avandormalen@burovandormalen.nl.

Bezoekadres Buro van Dormalen:
Stationstraat 30 6361 BH Nuth


Dhr. Van de Gazelle is bereikbaar via telefoonnummer 06-14726394.


De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te downloaden van www.stichtinglvo.nl door ‘Vertrouwenspersonen’ in te typen in de zoekfunctie.

 

Vertrouwenspersoon integriteit (zoals bedoeld in de meldingsregeling vermoeden van misstand)

De vertrouwenspersoon Integriteit is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen die een melding van een vermoeden van een misstand willen doen. Het gaat hier om zaken die op LVO als organisatie betrekking hebben en niet zozeer op u of uw zoon/dochter als persoon (daarvoor kunt u zich wenden tot de Vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de Regeling Vertrouwenspersonen).

Mevrouw M. Baetsen en de heer A. Knevel zijn benoemd als Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)voor alle LVO-scholen zoals beschreven in artikel 3 van de regeling. Zij zijn te bereiken per e-mail, m.baetsen@xs4all.nl en andries@knevel.biz

In de meldingsregeling vermoeden van misstand staat meer in detail beschreven wat de vertrouwenspersoon Integriteit voor u kan betekenen.

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

March 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Technasiumdag: divers, leuk en leerzaam!

Op woensdag 13 maart jl. werd de jaarlijkse Technasiumdag georganiseerd voor de leerlingen van 2HAVO en 2VWO. Nieuw dit jaar was dat er een onderdeel van het programma buiten school plaatsvond. Leerlingen deden opdr...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Technasiumdag: divers, leuk en leerzaam!

Op woensdag 13 maart jl. werd de jaarlijkse Technasiumdag georganiseerd voor de leerlingen van 2HAVO en 2VWO. Nieuw dit jaar was dat er een onderdeel van het programma buiten school plaatsvond. Leerlingen deden opdrachten en spellen bi...
Lees meer
Kalender

March 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Technasiumdag: divers, leuk en leerzaam!

Op woensdag 13 maart jl. werd de jaarlijkse Technasiumdag georganiseerd voor de leerlingen van 2HAVO en 2VWO. Nieuw dit jaar was dat er een onderdeel van het programma buiten ...
Lees meer
Foto
Kalender

March 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Technasiumdag: divers, leuk en leerzaam!

Op woensdag 13 maart jl. werd de jaarlijkse Technasiumdag georganiseerd voor de leerlingen van 2HAVO en 2VWO. Nieuw dit jaar was dat er een onderdeel van het programma buiten ...
Lees meer
Foto
Kalender

March 2019

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage