Login
Somtoday
Slide background

Over het atheneum

De missie van onze vwo-kolom is om onze leerlingen van hoogwaardige kennis en adequate vaardigheden te voorzien met ruimte voor talentontwikkeling, waarmee we hen voorbereiden op een succesvolle aansluiting op het wetenschappelijk onderwijs.

Hierbij staan 4 doelstellingen centraal:
 

· We streven naar een hoogwaardig niveau van kennis en vaardigheden voor onze leerlingen en docenten.

Onderwijs maken we met elkaar, zowel docenten in teamverband als ook in wisselwerking met leerlingen. De docent is hierbij de professional die zich schoolt om het benodigde kennisniveau en scala aan didactische vaardigheden te kunnen aanbieden. Om dit te bewerkstelligen traint de kolom op coachvaardigheden, onderzoeksvaardigheden en formatieve toetsing. Samenwerking tussen collega’s is essentieel voor de onderwijsontwikkeling en afstemming van de leerlingbegeleiding. Nieuwe kennis en ontwikkelingen gebruiken we op evidence based-basis en we zorgen ervoor dat het onderwijs dat wij aanbieden een meerwaarde heeft voor de leerlingen, binnen én buiten school. Extra curriculaire activiteiten van leerlingen worden gebundeld in een Plusdocument, zodat zij in het aanmeldingsproces voor het hoger onderwijs gebundeld bewijs hebben van ondernomen inspanningen buiten het reguliere onderwijsprogramma.
 

· We creëren een leerklimaat waarin het belang van de leerlingen centraal staat en wederzijdse betrokkenheid essentieel is.

Elke docent is naast vakdocent ook coach van leerlingen. Leerlingen worden hierdoor sneller, vaker en beter gezien en gehoord. Concrete uitwerkingen hiervan zijn een keuzementoraat in de bovenbouw, zelf-reflectieve oudergesprekken en een wekelijks mentorbegeleidingsuur. Daarnaast vindt er overleg plaats tussen docenten in jaarlagen, waarbij mentoren en vakdocenten van een bepaald leerjaar de ontwikkeling van leerlingen en klassen bespreken.
 

We dagen leerlingen uit om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Zo is er een ruim aanbod aan mogelijkheden om binnen en buiten het reguliere lesaanbod kennis en vaardigheden te vergaren en ontwikkelen. Zo zijn er ondersteuningsuren en worden er masterclasses aangeboden. Bij het delen van talenten achten wij het belangrijk dat leerlingen met en ook van elkaar leren, bijvoorbeeld door tutor te zijn van andere leerlingen (uit de kolom).
 

· We dagen onze leerlingen uit om verantwoordelijkheid te leren nemen voor hun eigen leerproces.

Leren leren en leren reflecteren zijn essentieel voor leerlingen om zich goed te ontwikkelen gedurende hun schoolloopbaan en latere studie en beroep. Om hierop in te spelen is er vanuit de onderbouw aandacht voor studievaardigheden en worden formatieve en summatieve toetsen ingezet om inzicht te krijgen op de voortgang van de leerling. Ook de leerling leert te reflecteren op behaalde resultaten en, samen met de vakdocent en mentor, te werken aan verbetering of verdieping.

Ook maken we flexibele leerroutes mogelijk om de inzet en motivatie te verhogen. Zo is het mogelijk om extra vakken te volgen, kunnen leerlingen deelnemen aan modules waarvoor zij certificaten kunnen halen en kunnen leerlingen in de bovenbouw versneld examen doen in een of meerdere vakken. Anderzijds kan er ook bij leerlingen met speciale sociaal-emotionele situaties naar passende oplossingen worden gezocht.
 

· We laten onze leerlingen de wereld in al haar diversiteit ervaren.

Verbinding met de (internationale) omgeving is een van de speerpunten van onze school, zo ook van onze kolom. Ons onderwijs sluit aan bij de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en door samenwerking met diverse (internationale) partners binnen het voortgezet en hoger onderwijs geven we onze leerlingen de mogelijkheid om letterlijk grenzen te verleggen. Zo kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende vormen van interculturele uitwisselingen, cultuurreizen, Europese onderwijsprojecten en deelnemen aan talentprogramma’s van onder andere het Model European Parliament en de Universiteit Maastricht.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ook in Vaals een afd...
Lees meer
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage