Login
Somtoday
Slide background

Excellentie

Tweejarige brugklas


In de vwo-kolom wordt gewerkt met een tweejarige brugperiode. Leerlingen starten in de GAH-klas (gymnasium/atheneum/havo) en krijgen de mogelijkheid om in twee schooljaren door te groeien naar vwo 3.
 

Aan het einde van leerjaar 1 vindt er een tussenevaluatie plaats op basis van de bevorderingsrichtlijnen van leerjaar 2. Op basis hiervan kan de leerling het advies worden gegeven om:

* regulier de tweejarige brugklas te blijven volgen op GAH;

* leerjaar 1 op GAH te doubleren;

* alsnog tussentijds de overstap te maken naar HM2 (havo).


Aan het eind van leerjaar 2 vindt de definitieve determinatie plaats.


Leerlingen kunnen (met een vwo-advies) bij inschrijving kiezen voor de gymnasiumstroom. Ook de leerlingen met een havo/vwo-advies krijgen in de eerste onderwijsperiode proeflessen Klassieke talen. Zij kunnen hierna aansluiten bij de reguliere lesgroep Latijn en zo doorgroeien tot gymnasiumleerlingen tot en met de bovenbouw.

 

Flexibele leertrajecten en extra uitdaging

Leerlingen die sneller door de leerstof gaan kunnen gebruik maken van versnelde programma’s, verdiepingsmodules of in sommige gevallen zelfs een aangepast rooster. In de bovenbouw kunnen leerlingen extra vakken volgen en in één of meerdere vakken versneld examen doen. In alle leerjaren wordt er gezocht naar extra uitdaging voor leerlingen die dat willen. Zo is er ruimte voor het volgen van onderwijsprogramma’s die niet in het reguliere aanbod zitten. Daarnaast kunnen deze leerlingen ook deelnemen aan andere activiteiten waaronder onze actieve Debatclub, Model European Parliament en pre-university programma’s.
 

· Maatwerk

In leerjaar 1, 2, 4 en 5 wordt er een Maatwerkuur aangeboden. In deze maatwerkuren is er ruimte voor ondersteuning enerzijds, maar anderzijds ook verdieping en verrijking.. Tijdens deze lessen werken de leerlingen onder begeleiding van een vakdocent aan een vak naar keuze, waarin zij nog wat extra ondersteuning en oefening kunnen gebruiken. De keuze wordt gemaakt in overleg met de mentor of vakdocent.

· Toetsing

Waar sta ik in mijn leerproces? Wat ken en kan ik al? Waarin wil en moet ik me nog verbeteren? Belangrijke vragen die horen bij het onderdeel toetsing en ontwikkeling. Binnen de vwo-kolom vinden er in alle leerjaren 3 toetsweken plaats op basis van leervragen, toepassingsvragen en inzichtsvragen. Zo is voor zowel de leerling als de docent duidelijk waar de sterke kanten en waar de ontwikkelpunten zitten. In de lessen kan dan aan de ontwikkelpunten worden gewerkt. Om voorafgaand aan deze ‘summatieve’ toetsen de voortgang te bewaken wordt er ook formatief getoetst. Leerlingen krijgen zo tussentijdse feedback over hun voortgang betreffende de te behalen leerdoelen. Na afloop van de formatieve toets kan de leerling gericht verder leren en oefenen en heeft de docent handvatten gekregen om te differentiëren.


· Keuzementoraat bovenbouw

De mentoren in de onderbouwklassen hebben de expertise om de leerlingen te ondersteunen tijdens de overstap van de basisschool naar de middelbare school en de voorbereiding op de profielkeuze. Bij aanvang van leerjaar 4 hebben de leerlingen de mogelijkheid om de mentor te kiezen, waarvan zij vinden dat hij/zij het beste bij hem/haar past. Hierdoor voelt de leerling zich gekend en heeft hij een persoonlijke coach gekregen die met hem mee kijkt naar de planning en de resultaten gedurende leerjaar 4 en 5.


· Leerlingenpanel

Leerlingen mee laten praten en beslissen over zaken binnen hun eigen schoolloopbaan, dat is het doel van het actieve leerlingenpanel van de vwo-kolom. Periodiek gaan zij met de teamleider in gesprek over praktische zaken, maar ook over onderwijsontwikkelingen. Hun frisse, open blik en eerlijke mening zorgt voor nieuwe ideeën en inzichten en draagvlak voor beslissingen die worden genomen. Iedere leerling uit de kolom mag hierin plaatsnemen!

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichtster van de Orde van de Sacre Coeur, die ook in Vaals een afd...
Lees meer
Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
Kalender

July 2024

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

500 kilometer naar Sophie

Maandag 20 mei jl. vertrokken 15 leerlingen met 5 begeleiders voor een lange fietstocht naar Joigny. In dit Franse stadje werd in 1779 Sophie Barat geboren. Zij was de stichts...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage