Slide background

Projecten leerjaar 2

Periode 1: Minder zwerfvuil in regionale beken?
 

Waar je werkt
Je werkt voor het waterschap Roer en Overmaas als watertechnoloog (zie onderstaande links voor wat een watertechnoloog zoal doet).  Het waterschap is momenteel bezig met een project om zwerfvuil tegen te gaan.
 

Situatie
Zwerfvuil is een steeds groter wordend internationaal probleem. Terreinbeheerders, recreanten en overheden hebben veel hinder van het vuil dat door wind en vooral water over grote afstanden wordt meegevoerd. Waterschap Roer en Overmaas, Rijkswaterstaat Limburg en de Stichting ARK werken samen om dit probleem aan te pakken. Ze doen dit via opruimacties, onderzoek, bewustwording en voorlichting. Het waterschap Roer en Overmaas wil graag advies om de zwerfvuilproblematiek in de Limburgse beken te kunnen aanpakken

Opdracht
​De opdrachtgever, dhr. Kessels, aquatisch ecoloog bij het Waterschap Roer en Overmaas, vraagt jullie om een onderzoeksrapport op te stellen met advies voor de problematiek rond zwerfvuil in de Limburgse beken.

Periode 2: Zie project leerjaar 3, periode 2

 

 

Periode 3: Spel voor diabetespatiëntjes

Ø  Waar je werkt 

Je werkt als patiëntenvoorlichter in opdracht van diverse gezondheidsinstellingen. 

Je ondersteunt en begeleidt onder andere artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen bij het geven van voorlichting. Je traint hen in het benaderen van patiënten en adviseert hen over het gebruik van bepaalde voorlichtingsmethoden en communicatiemiddelen.  Daarnaast ontwikkel je zelf nieuw voorlichtingsmateriaal. 

Ø  Situatie 

Wanneer bij een kinderen diabetes wordt geconstateerd, worden ze gedurende vijf dagen opgenomen op de kinderafdeling van een ziekenhuis. Hier worden ze opgevangen door de diabetesverpleegkundigen. In deze dagen gebeurt er heel veel voor deze kinderen en hun ouders. Niet alleen krijgen ze te horen dat ze diabetes hebben, maar ook dat ze hun hele verdere leven zichzelf moeten controleren en prikken. En ze moeten een dieet volgen.

De diabetesvereniging Nederland heeft ervaren dat niet alle informatie goed aankomt bij het kind en zijn ouders. Terwijl de informatie van levensbelang kan zijn! Daarom wordt gezocht naar een betere manier om de informatie te kunnen overbrengen. Hoe krijg je het voor elkaar dat het diabetespatiëntje en de ouders de informatie begrijpen en onthouden? 

Er zijn in Nederland nu zo'n 3.000 kinderen met diabetes. Binnen 25 à 30 jaar zal dit aantal zich verdubbelen. 

Vooral in de groepen 0-4 jaar en van 14-19 jaar is de toename groot. Steeds meer gezinnen zullen er dus mee geconfronteerd worden. Diabetes wordt meestal ontdekt doordat het kind plotseling veel gaat drinken en plassen. Zodat het 2 à 3 weken duurt voordat actie wordt ondernomen. Wanneer een kind diabetes krijgt, maken de ouders eigenlijk een rouwproces door. Zij moeten afscheid nemen van een gezond kind. Diabetes is lastig, maar er is goed mee te leven. www.kinderdiabetes.nl 

Ø  Opdrachtgever 

De opdrachtgever is meneer Ribbink, verpleegkundig consulent van de polikliniek geneeskunde van het Atrium te Heerlen.

Dhr. Ribbink zal samen met enkele docenten jullie spel kritisch bekijken en beoordelen op zowel inhoud als vorm.  

Ø  Opdracht 

 

De opdrachtgever vraagt jullie om een nieuw voorlichtingsspel te ontwerpen voor diabetespatiëntjes van 6 tot 16 jaar. Het spel moet ook een mogelijkheid bevatten om te controleren of een patiëntje en zijn ouders alle informatie hebben onthouden. De vorm van het spel mogen jullie zelf bepalen.  

Periode 4: Sekseverschillen of stereotypen?

Ø  Waar je werkt

Als bewegingswetenschapper begeleid je studenten en doe je zowel autonoom onderzoek als onderzoek in opdracht van het bedrijfsleven.

De vakgroep bewegingswetenschappen verdiept zich in de biologische principes die ten grondslag liggen aan bewegen in algemene zin. Daarbij gaat het om vragen als: Waar halen we de energie vandaan om te bewegen? Welke krachten zijn nodig om te bewegen en welke belastingen veroorzaken die? Hoe coördineer je bewegingen? Belangrijke disciplines die daarbij aan de orde komen zijn: anatomie van het bewegingsapparaat en de grote orgaansystemen, fysiologie, psychologie, biomechanica en biochemie.

Ø  Situatie

Het Continium heeft elk jaar een wisselexpositie. Voor het jaar 2015 zal deze expositie in het teken staan van sekseverschillen. Bezoekers kunnen zelf experimenten uitvoeren om er achter te komen waar mannen en vrouwen in verschillen. Er zijn nogal wat misopvattingen over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Wie kan er bijvoorbeeld beter autorijden? Het Continium wil zijn bezoekers een duidelijke scheiding laten zien tussen sekseverschillen en stereotypen, en vraagt aan de universiteit van Maastricht om middels experimenten dit onderscheid zichtbaar te maken.

Ø  Opdrachtgever

De opdrachtgever is de heer Gene Bertrand directeur van Discovery Center Continium te Kerkrade.

Ø  Opdracht

Het Continium wil dat proefondervindelijk duidelijk wordt gemaakt of een (vermeend) verschil in motoriek of brein tussen mannen en vrouwen of jongens en meisjes een sekseverschil of een stereotype is.

Kalender

February 2018

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

4MAVO ontmoet politiek Den Haag

4MAVO bracht maandag 19 februari jl. de hele dag door op het Binnenhof in Den Haag. Om 7 uur vertrok de bus richting de stad van de Golden Earring, Di-rect en Anouk, om 4 uur later op de plaats van bestemming aan te...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

4MAVO ontmoet politiek Den Haag

4MAVO bracht maandag 19 februari jl. de hele dag door op het Binnenhof in Den Haag. Om 7 uur vertrok de bus richting de stad van de Golden Earring, Di-rect en Anouk, om 4 uur later op de plaats van bestemming aan te komen. Een druileri...
Lees meer
Kalender

February 2018

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

4MAVO ontmoet politiek Den Haag

4MAVO bracht maandag 19 februari jl. de hele dag door op het Binnenhof in Den Haag. Om 7 uur vertrok de bus richting de stad van de Golden Earring, Di-rect en Anouk, om 4 uur ...
Lees meer
Foto
Kalender

February 2018

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

4MAVO ontmoet politiek Den Haag

4MAVO bracht maandag 19 februari jl. de hele dag door op het Binnenhof in Den Haag. Om 7 uur vertrok de bus richting de stad van de Golden Earring, Di-rect en Anouk, om 4 uur ...
Lees meer
Foto
Kalender

February 2018

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage