Slide background

Schoolm. werk/Jeugdzorg

Het schoolmaatschappelijk werk op Sophianum wordt verzorgd door Veronique Mesters, Angeline Sonnemans en Stephan de Bie. Zij hebben wekelijks spreekuur voor ouders, leerlingen en docenten. Zij maken ook deel uit van het Zorgadviesteam en het Preventieteam van het Sophianum.
 

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Als je in de tweede klas van het zit word je uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Maar je kunt ook zelf contact opnemen met het team JGZ, als je vragen hebt. Het team JGZ werkt nauw samen met school en met andere organisaties.


Terugdringen schoolverzuim wegens ziekte
Jongeren die vaak verzuimen, lopen een grotere kans om geen diploma te halen dan leeftijdgenoten die weinig lessen missen. Daarmee nemen hun kansen op een goede vervolgopleiding en baan af, terwijl de gezondheidsrisico’s toenemen. Daarom werkt Jeugdgezondheidszorg sinds het schooljaar 2014-2015 nauwer samen met de school en het regionale bureau leerplicht, om het verzuim bij ziekte terug te dringen en achterliggende problemen snel aan te pakken.


Vragen of zorgen?
Als je vragen hebt of je zit niet lekker in je vel, neem dan gerust zelf contact op met het Team JGZ. Ook ouders kunnen met vragen of zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van hun zoon/dochter contact opnemen met het Team JGZ. Zij helpen u graag!

U kunt als ouders of leerling ook zelf een gesprek met de school of de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen wanneer u vragen of zorgen heeft rondom het ziekteverzuim. Voor een gesprek op school kunt u contact opnemen met M. Debougnoux (jeugdarts GGD) of N. Kempener (jeugdverpleegkundige GGD). Voor een consult bij de jeugdarts/verpleegkundige kunt u contact opnemen met de GGD Zuid Limburg (043-8506693).

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

April 2017

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Examenleerlingen vieren Amerikaans feestje tijdens LSD

De Amerikaanse vlag wapperde vandaag aan de vlaggenstok. Maar niet alleen buiten, ook binnen was de "Stars and Stripes" overal te zien. De LSD van de examenleerlingen stond dit jaar in het teken van Amerik...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Examenleerlingen vieren Amerikaans feestje tijdens LSD

De Amerikaanse vlag wapperde vandaag aan de vlaggenstok. Maar niet alleen buiten, ook binnen was de "Stars and Stripes" overal te zien. De LSD van de examenleerlingen stond dit jaar in het teken van Amerika. Veel leerlingen h...
Lees meer
Kalender

April 2017

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Examenleerlingen vieren Amerikaans feestje tijdens LSD

De Amerikaanse vlag wapperde vandaag aan de vlaggenstok. Maar niet alleen buiten, ook binnen was de "Stars and Stripes" overal te zien. De LSD van de examenleerlinge...
Lees meer
Foto
Kalender

April 2017

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Examenleerlingen vieren Amerikaans feestje tijdens LSD

De Amerikaanse vlag wapperde vandaag aan de vlaggenstok. Maar niet alleen buiten, ook binnen was de "Stars and Stripes" overal te zien. De LSD van de examenleerlinge...
Lees meer
Foto
Kalender

April 2017

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Global Maatschappelijk stage Maatschappelijk Ster 5